Cluster 1
Dommel & Maas en Meierij & Rivierenland

Dit cluster ligt in Limburg en Oost-Brabant. Een deel van ons bezit ligt hier in de centra van steden als ’s-Hertogenbosch, Heerlen, Maastricht en Roermond. Een ander deel staat in dorpen, waar wij vaak een belangrijke seniorenhuisvester zijn.

Cluster 2
AA & Merwede en Scheldestromen

Dit cluster ligt in Zeeland en West-Brabant. In 2018 is het bezit in dit gebied gegroeid met 394 zelfstandige appartementen uit de Sunstone-portefeuille. Woonzorg Nederland gaat de negen complexen bestemmen voor 55-plussers.

Cluster 3
Rijnmond, Lek & IJsel en Hofstad

Cluster 3 ligt in de Randstad en bevat de regio’s Haaglanden en Rijnmond en een aantal gemeenten in het Groene Hart zoals Krimpenerwaard en Zederik. In de regio Rijnmond is het overbrengen van het aanbieden van woningen naar Woonnet Rijnmond in 2018 voltooid. Dit betreft complexen met zelfstandige woningen van Woonzorg Nederland in deze region.

Cluster 4
’t Gooi en Utrecht

’t Gooi en Utrecht behoren volgens de regionale prognose 2009-2040 van het CBS tot de sterkst vergrijzende regio’s van Nederland.

Cluster 5
Amsterdam en Amstelland

Cluster Amsterdam en Amstelland bestrijkt de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Cluster 6
Zaanstreek & Midden Kennemerland en Kennemerland & Haarlemmermeer

De woningen in dit cluster liggen in de Zaanstreek en Kennemerland. Als onderdeel van de Randstad is hier sprake van een grote druk op de woningmarkt, inclusief de markt voor seniorenhuisvesting.

Cluster 7
Noord-Holland Noord en Noord-Holland Oost

Dit cluster ligt in Noord-Holland en bestrijkt het gebied ten noorden van de Zaanstreek en Purmerend.

Cluster 8
Arnhem & Achterhoek en Ede & Nijmegen

Dit cluster ligt in Gelderland (Achterhoek, Arnhem, Nijmegen, Ede), Utrecht (Veenendaal) en Noord-Limburg (Mook).

Cluster 9
Salland & Noordoost Veluwe, Twente en Flevoland & Noordwest Veluwe

Cluster 9 bestrijkt een uitgestrekt gebied vanaf de Twentse grens door Salland tot en met Flevoland.

Cluster 10
Oldambt, Drenthe en Zwolle & Heerenveen e.o.

Dit cluster bestrijkt (delen van) de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland.

Cluster 11
Friesland, Groningen Stad e.o. en Hogeland

Dit cluster ligt hoofdzakelijk in Friesland en Groningen. Vooral het noordoosten daarvan is een krimpgebied.

Cluster 12
Rijn/Gouwe-Duin & Bollenstreek en Voorschoten

Dit cluster ligt in Zuid-Holland en bestrijkt de gemeenten Voorschoten, Leiden, Leiderdorp en Alphen.