Onze clusters

    Woonzorg Nederland werkt landelijk, maar is lokaal
    verankerd. Daarvoor hebben we ons werkgebied
    opgedeeld in 12 clusters. In iedere cluster werkt een
    lokaal team, zo sluiten we goed aan op zowel regionaal
    als lokaal beleid. Door ketensamenwerking met de
    plaatselijke partners kunnen we onze doelen voor
    seniorenhuisvesting realiseren. Via het menu hieronder
    vindt u cluster-specifieke resultaten uit ons jaarverslag.