Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van Woonzorg Nederland over 2018. Met ons bezit van ruim 43.000 wooneenheden (zelfstandig en intramuraal) huisvesten we bijna 5% van de 65-plussers in de doelgroep sociale huur.

Lees meer arrow Voorwoord

Missie, visie en positionering

Woonzorg Nederland is de grootste landelijke speler in de seniorenhuisvesting. Wij richten ons specifiek op de huisvesting van ouderen en mensen met een zorgvraag.

Lees meer arrow Missie, visie en positionering

Ambities in 2018

De ondernemingsdoelen zijn in het jaarplan 2018 vertaald naar vijf sporen. Onderstaand staan de vijf sporen, met verwijzingen naar de paragrafen waar de resultaten binnen het betreffende spoor zijn toegelicht.

Lees meer arrow Ambities in 2018

Versterken organisatie

In 2018 hebben we alle bedrijfsprocessen in beeld gebracht. De volgende stap is het verbeteren van specifieke processen en het identificeren van de risico’s die daarin optreden.

Lees meer arrow Versterken organisatie

Financieel beleid, investeringen en resultaten

Om de seniorenhuisvesting in Nederland op een hoger plan te brengen, en vanuit onze ambitie om onze portefeuille in de periode tot 2035 tot 48.000-50.000 eenheden uit te breiden, streven wij over de jaren 2019-2023 naar een jaarlijks

Lees meer arrow Financieel beleid, investeringen en resultaten

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van Woonzorg Nederland.

Lees meer arrow Raad van Bestuur

Governance

Op 20 november 2018 heeft de Autoriteit Woningcorporaties (AW, Inspectie Leefomgeving en Transport) een governance audit uitgevoerd bij Woonzorg Nederland. Het bestuur en de raad van commissarissen voerden beide afzonderlijk een gesprek met de AW.

Lees meer arrow Governance

Managementteam

Het managementteam van Woonzorg Nederland bestond in 2018 uit vijf leden:

Lees meer arrow Managementteam

Ondernemingsraad

In 2018 waren er vijf reguliere Overlegvergaderingen, waarvan er twee zijn bijgewoond door leden van de Raad van Commissarissen.

Lees meer arrow Ondernemingsraad

Inleiding

Woonzorg Nederland stelt zich ten doel om de ouderenhuisvesting in Nederland op een hoger plan te brengen.

Lees meer arrow Inleiding