Voorwoord

Met ons bezit van circa 43.000 wooneenheden (zelfstandig en intramuraal) huisvesten we bijna 5% van de 65-plussers in de doelgroep sociale huur.

Lees meer arrow Voorwoord

Missie, visie en positionering 

Woonzorg Nederland is de grootste landelijke speler in de seniorenhuisvesting. Wij richten ons specifiek op de huisvesting van ouderen en mensen met een zorgvraag.

Lees meer arrow Missie, visie en positionering 

Belangrijkste resultaten in 2019

In 2019 hebben wij de met het Ondernemingsplan 2017-2023 ‘Samen zelfstandig wonen met een plus’ ingezette koers voortgezet. Daarnaast hebben we gewerkt aan de uitwerking van de in 2018 opgestelde Routekaart Organisatieontwikkeling.

Lees meer arrow Belangrijkste resultaten in 2019

Versterken organisatie

In 2019 zijn in totaal zo’n vijftig processen beschreven, waarmee de vernieuwing van procesbeschrijvingen vanuit de huidige (proces)situatie vrijwel zijn afgerond.

Lees meer arrow Versterken organisatie

Financieel beleid, investeringen en resultaten

Het jaarresultaat van Woonzorg Nederland kwam uit op € 309 miljoen. De daling ten opzichte van de € 506 miljoen over 2018 is volledig toe te schrijven aan een lagere toename van de waarde (6%) van het vastgoed ten opzichte van 2018.

Lees meer arrow Financieel beleid, investeringen en resultaten

Raad van Bestuur 

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de strategie en het meerjarenbeleid van Woonzorg Nederland, voor de naleving van relevante wet- en regelgeving en voor het beheersen van risico’s die het realiseren van de

Lees meer arrow Raad van Bestuur 

Managementteam

Het managementteam is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en voor de dagelijkse aansturing van de organisatie. Het managementteam van Woonzorg Nederland bestaat uit vijf leden.

Lees meer arrow Managementteam

Ondernemingsraad 

In 2019 is de agenda van de OR voornamelijk bepaald door de HR-visie, de modernisering van het functiehuis en het rollenmodel.

Lees meer arrow Ondernemingsraad 

Introductie

De raad van commissarissen van Woonzorg Nederland is ingesteld om toezicht te houden op de wijze waarop Woonzorg Nederland presteert. In dit jaarverslag verantwoordt de raad van commissarissen zich over zijn werk in 2019.

Lees meer arrow Introductie

De rollen van de raad van commissarissen

De raad van commissarissen heeft drie belangrijke rollen. De raad houdt allereerst toezicht op het functioneren van het bestuur van Woonzorg Nederland (toezichthoudende rol).

Lees meer arrow De rollen van de raad van commissarissen