Alliantiebeleid

In 2019 hebben wij een alliantiebeleid geformuleerd. Daarin komt aan de orde met welke partners wij op welk niveau, om welke redenen en op welke manier willen samenwerken.

Lees meer arrow Alliantiebeleid

Bewoners zelfstandige huurwoningen

Het onafhankelijke Landelijk Huurders Platform (LHP) vertegenwoordigt de huurders van zelfstandige woningen van Woonzorg Nederland. Woonzorg Nederland betrekt het LHP actief bij het voorbereiden en toetsen van beleid.

Lees meer arrow Bewoners zelfstandige huurwoningen

Zakelijke huurders 

Samen met onze zakelijke huurders geven we invulling aan de groeiende vraag naar wonen met complexe zorg. Ruim een kwart van het aantal wooneenheden dat we aanbieden, betreft daarom intramurale zorgplaatsen.

Lees meer arrow Zakelijke huurders 

Prestatieafspraken 

Woonzorg Nederland is actief in 175 gemeenten in Nederland. In de meeste gemeenten zijn wij op de lokale woningmarkt een relatief kleine speler. De mate waarin wij bij het lokale woningbeleid worden betrokken, verschilt.

Lees meer arrow Prestatieafspraken 

Samenwerking in lokale en regionale coalities

Behalve met gemeenten werken wij lokaal en regionaal samen met collega-corporaties, aanbieders van zorg, diensten en welzijn, politie, brandweer en vrijwilligersorganisaties.

Lees meer arrow Samenwerking in lokale en regionale coalities

Landelijke samenwerkingsverbanden 

Als landelijke speler en expert in de seniorenhuisvesting hechten wij ook een groot belang aan landelijke samenwerking.

Lees meer arrow Landelijke samenwerkingsverbanden