Zakelijke huurders 

Samen met onze zakelijke huurders geven we invulling aan de groeiende vraag naar wonen met complexe zorg. Ruim een kwart van het aantal wooneenheden dat we aanbieden, betreft daarom intramurale zorgplaatsen. Wij verhuren 160 zorgpanden aan 90 zorgorganisaties. Eind 2018 hebben wij een 0-meting gedaan van de klanttevredenheid gemeten onder onze zakelijke huurders. Dat leverde een rapportcijfer op van 4,8. In 2019 hebben we hard gewerkt om dit cijfer te verhogen. We definieerden een programma klanttevredenheid. Dit programma besteedt veel aandacht aan de verbetering van interne processen, cultuur en gedrag binnen onze organisatie. In 2019 hebben we in dit verband de achterstand bij het verhelpen van reparatieverzoeken ingelopen en het factureerproces verbeterd. Ook zijn we doorgegaan met de standaardisering (‘brutering’) van de zakelijke contracten. Vanuit de historie zijn er verschillende contracten ontstaan met bijvoorbeeld verschillende afspraken over de verdeling van kosten van onderhoud. Om deze verschillen weg te werken, voeren wij bij het omzetten van contracten (aan het eind van de contractperiode of na renovatie) of afsluiten van nieuwe contracten overal hetzelfde uniforme contract in. Zo ontstaan duidelijke afspraken over de samenwerking met onze zakelijke klanten: zij richten zich op het leveren van zorg, wij faciliteren hen hierin.

Onze inspanningen voor onze zakelijke huurders hebben resultaat gehad. In het klanttevredenheidsonderzoek eind 2019 was het rapportcijfer gestegen naar 5,6. Met name op het gebied van onderhoud valt nog veel te verbeteren. Wij willen op dit gebied veel meer pro-actief gaan werken, zodat de zorgpartij van te voren weet wat er in de komende twee jaar aan onderhoud op het programma staat. Zo ontstaat meer zekerheid. Door het beschikbaar komen van betere data over de technische staat van complexen maken wij hierin goede vorderingen. Dit draagt bij aan ons voornemen om zorgpartijen voor langere periodes aan ons te binden.