Managementteam

Afdeling

MT-lid

Klant & Services

Vacature - interim manager Dhr. Ergin Borova

Strategie & Innovatie

Mevr. Anne van Grinsven

Vastgoedsturing

Mevr. Judith Tillie

Vastgoedmanagement

Mevr. Paula van der Tuin

Financiën

Dhr. Jan-Willem de Bruijn

We overleggen wekelijks met het voltallige MT, om de twee weken afwisselend informerend en/of voorbereidend voor besluitvorming en om de twee weken gericht op concrete besluitvorming door het Bestuur. Daarnaast hebben we diverse (in)formele overleggen met de verschillende MT-leden en leidinggevenden over de ontwikkelingen buiten en over de gang van zaken binnen de organisatie en afdeling.