Ondernemingsraad 

In 2020 is de agenda van de Ondernemingsraad (OR) voornamelijk bepaald door de organisatieontwikkeling, de beleidskaders voor het functiehuis, de strategische personeelsplanning en Corona. De OR is constant bij de formele vraagstukken betrokken geweest en heeft de onderwerpen meerdere keren tijdens de overlegvergadering besproken.

De OR was kritisch op een aantal onderdelen, maar is steeds in goed overleg gebleven met het bestuur, waarmee een goede relatie bestaat. De OR is ook betrokken geweest bij de herbenoeming van het bestuur, waarover de OR constructief en goed overleg heeft gevoerd en waarover de OR aan de RvC positief heeft geadviseerd.

Door Corona was de OR uiteraard ook gebonden aan digitaal vergaderen. Vanuit de organisatie werd weliswaar aandacht geschonken aan facilitaire zaken, zoals thuiswerkplekken en andere praktische zaken, maar de OR miste de aandacht voor de mens achter de medewerker. Het bracht de OR tot het stellen van de meest basale vraag aan de medewerker: “hoe gaat het met je?” Die vraag maakte veel los bij medewerkers. De OR ontving dan ook veel reacties. Al die bruikbare input heeft de OR omgezet in een ongevraagd advies aan het Bestuur.

De OR eindigt zijn ongevraagd advies met: “Al met al is het de OR duidelijk geworden dat een eenvoudige vraag zoals “hoe gaat het met je?” veel kan losmaken. Het idee dat er naar de mens gevraagd wordt in plaats van naar de medewerker, laat blijken dat de vraagsteller zich bekommert om de ander. Die oprechte interesse is veel waard en vertaalt zich in een verbondenheid met Woonzorg Nederland.”

De OR overlegt iedere twee weken. Daarnaast waren er diverse informele overleggen tussen (het dagelijks bestuur van) de OR en de bestuursvoorzitter over de gang van zaken binnen de organisatie. De zogenaamde “art. 24 overleggen”, waarbij een afvaardiging van de RvC aanwezig is geweest, vonden in 2020 twee keer plaats.

Naam

Rol in de OR

Functie bij Woonzorg Nederland

Alie Idoe

Voorzitter

Contractmanager

Udo Heij

Vicevoorzitter

Bewonersconsulent

Joyce Vlak

Secretaris

Bewonersconsulent

Anouschka Meerenga

Lid

Bewonersconsulent

Leon van der Horst

Lid

Releasebeheerder

Kyan de Oude

Lid

Medewerker Vastgoedadministratie

Bas te Grotenhuis

Lid

Projectleider tactisch

Hans Gillissen

Ambtelijk secretaris

extern