Raad van Bestuur 

Als Raad van Bestuur zijn we verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van Woonzorg Nederland. Hieronder vallen onder meer het realiseren van de strategie en het meerjarenbeleid, de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en het beheersen van de risico’s die het verwezenlijken van de doelstellingen in de weg kunnen staan.

Als bestuur leggen we over ons functioneren verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. De taken, bevoegdheden en werkwijze van de Raad van Bestuur zijn, evenals de regels over nevenfuncties en tegenstrijdige belangen, vastgelegd in de statuten van Woonzorg Nederland. Ze zijn nader uitgewerkt in het reglement van de Raad van bestuur, dat is te raadplegen op de website van Woonzorg Nederland.

De Raad van Bestuur bestond gedurende het hele jaar 2020 uit de heer C. (Cees) B. van Boven (bestuursvoorzitter) en de heer A. (Arnold) Chr. Pureveen (bestuurder, CFO). Zij zijn in 2020 beide voor een periode van vier jaar herbenoemd.

 

Cees van Boven

Arnold Pureveen

Portefeuille

Strategie en Innovatie, Communicatie, Klant en services, Vastgoedsturing, Vastgoedmanagement, Bestuurssecretariaat

Financiën, Control & GRC, Tax, HRM, Juridische zaken, Automatisering Digitalisering & Informatisering, Officemanagement, Vastgoedwaardering en Inkoop.

Nevenfuncties

Voorzitter van de investeringscommissie Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden tot 03-06-2020
Per 01-07-2020 Commissaris ROM-D Beheer N.V.
Per 01-07-2020 Commissaris Capital Beheer B.V.
Lid RvT De Meervaart
Voorzitter van De Vernieuwde stad

Voorzitter RvC van Betaalbare Koopwoningen Holding Zaandam, 100% deelneming Gemeente Zaandam
Bestuurder Stichting Sociaal Fonds Woonzorg Nederland

PE punten

12,5*

33,5*

  • * Voldoet aan de Aedes norm van 108 PE-punten per drie jaar.