Raad van Bestuur 

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de strategie en het meerjarenbeleid van Woonzorg Nederland, voor de naleving van relevante wet- en regelgeving en voor het beheersen van risico’s die het realiseren van de doelstellingen in de weg kunnen staan. Het bestuur legt over zijn functioneren verantwoording af aan de raad van commissarissen. De taken, bevoegdheden en werkwijze van de raad van bestuur en de afspraken over nevenfuncties en tegenstrijdige belangen zijn vastgelegd in de statuten van Woonzorg Nederland en in het RvB-reglement.

De Raad van Bestuur bestond gedurende het hele jaar 2019 uit de heer C. B. (Cees) van Boven (bestuursvoorzitter) en de heer A. Chr. (Arnold) Pureveen (CFO).

 

Cees van Boven

Arnold Pureveen

Portefeuille

Strategie en Innovatie, Communicatie, Klant en services, Vastgoedsturing, Vastgoedmanagement, Internal audit, Bestuurssecretariaat

Financiën, Control & GRC, Tax, HRM, Juridische zaken, Automatisering Digitalisering & Informatisering, Officemanagement, Vastgoedwaardering en Inkoop.

Nevenfuncties

Voorzitter van de investeringscommissie Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden
Voorzitter RvT Zozijn
Lid RvT De Meervaart
Voorzitter van De Vernieuwde stad

Voorzitter RvC van Betaalbare Koopwoningen Holding Zaandam, 100% deelneming Gemeente Zaandam
Bestuurder Stichting Sociaal Fonds Woonzorg Nederland

PE punten

120

75

Tabel 5: Raad van Bestuur