Woonzorg Nederland en corona

Maatregelen

2020 was voor iedereen in Nederland, inclusief de woningcorporaties, een bijzonder jaar vanwege Covid-19. De kwetsbaarheid bij een deel van onze doelgroep was voor ons vanaf het begin van de Corona-crisis aanleiding om bij alle genomen (landelijke) maatregelen extra voorzichtigheid in te bouwen. Regelmatig zijn we daarin verder gegaan dan de landelijke maatregelen voorschreven. Zo hebben wij in de zomer van 2020, toen de landelijke maatregelen tijdelijk werden versoepeld, bewust onze eigen preventieve aanpak niet in één keer afgebouwd, maar meer gefaseerd in de tijd uitgezet.

In onze aanpak volgen wij uiteraard de richtlijnen van het RIVM. De aanpak is gebaseerd op vijf uitgangspunten: de veiligheid van onze medewerkers, de veiligheid van onze huurders, het zo lang mogelijk continueren van cruciale dienstverlening, het borgen van de bedrijfscontinuïteit en het benutten van onze positie om onze particuliere en zakelijke huurders te helpen.

Om onze huurders in deze moeilijke omstandigheden een hart onder de riem te steken, hebben wij in 2020 meegedaan aan diverse acties. We deden onder meer mee aan de actie van rapper Ali B en de Nederlandse sierteelt om in de aanloop naar Pasen bossen bloemen te bezorgen bij senioren. Onze bewonersconsulenten hebben hierbij, met inachtneming van de preventieregels, ook de huurderscommissies ingeschakeld. We werkten ook mee aan het studenteninitiatief Koetjes en Kalfjes, waarbij studenten bloemen, thee en flyers uitdeelden aan een aantal van onze huurders in Den Haag, Rotterdam, Barendrecht en Spijkenisse. Verder hebben we onze huurders regelmatig gewezen op de diverse mogelijkheden om bij gevoelens van eenzaamheid een luisterend oor te vinden.

Sinds de uitbraak van Covid-19 stellen wij huisuitzettingen wegens huurachterstand uit.

In april en mei hebben wij een deel van onze zakelijke huurders een korting verstrekt op de huurprijs. Eerstelijns zorgverleners in onze complexen kregen een korting van 12,5%. Bij sportscholen, winkels, horeca en contactberoepen bedroeg de korting 25%. Deze mogelijkheid om korting aan te vragen is half december 2020 opnieuw ingesteld, toen een nieuwe lockdown begon. In specifieke gevallen hebben we maatwerkoplossingen geboden bij betalingsproblemen van particuliere huurders of zorgpartijen. Het kan hierbij gaan om een gedeeltelijke kwijtschelding of uitstel van betaling.

Impact

De impact van Covid-19 op onze huurders was groot. Voor het merendeel van onze huurders was dat niet eens in financiële zin. Verreweg de meeste zelfstandige huurders ontvangen AOW en eventueel pensioen. Zij ondervinden geen financiële gevolgen van de corona-crisis. Een kleiner deel van de huurders heeft echter de AOW-leeftijd nog niet bereikt. Zij zijn afhankelijk van inkomen, dat door corona mogelijk al dan niet tijdelijk is weggevallen. Dat laatste geldt ook voor klein-zakelijke huurders zoals kappers en fysiotherapeuten, die gedurende de lockdowns hun beroep niet konden uitoefenen.

Corona heeft wel een grote impact gehad op de mogelijkheden van al onze huurders om hun medehuurders te ontmoeten. Dit geldt des te meer voor de verpleeghuisbewoners die gedurende enkele maanden zelfs geen familie mochten ontvangen. De zelfstandige huurders konden dat wel, maar voor hen konden het grootste deel van het jaar geen gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd in de ontmoetingsruimtes. Op het vlak van gemeenschapsvorming zal er na afloop van de corona-crisis dan ook het nodige moeten worden hersteld.

De financiële gevolgen van corona voor Woonzorg Nederland als bedrijf zijn beperkt. Er is geen sprake van significante betalingsproblemen bij de huurders. Het specifieke maatwerk voor huurders die wel problemen ondervonden, heeft slechts een geringe financiële impact.

Wij zijn mede door Corona anders gaan denken over de opzet van gemengde complexen, waar zowel zelfstandige huurders wonen als verpleeghuisbewoners. Deze hebben momenteel meestal één gezamenlijke ingang. Toen in het voorjaar de verpleeghuizen dicht gingen, konden ook de zelfstandige huurders hun woning feitelijk niet meer in of uit. Om dit te voorkomen, zullen we in de toekomst in gemengde complexen waar mogelijk met eigen ingangen werken. Hiervoor hebben we onze Programma’s van Eisen inmiddels aangepast.

Corona heeft tot slot gevolgen gehad voor ons mutatieproces. Woningen staan na het vertrek van de huurders soms langer leeg omdat het proces van bezichtigingen meer tijd in beslag neemt. Niet zelden worden afspraken hiervoor op het laatste moment afgezegd omdat de mogelijke nieuwe huurder vlak voor de afspraak gezondheidsklachten heeft gekregen. Om dit deels te ondervangen, zijn we in 2020 gestart met digitale bezichtigingen. Bewonersconsulenten maken daarbij een kort filmpje van de woning, de galerij waaraan deze ligt, de omgeving en eventuele tuin. Bij complexen met een wachtlijst krijgen alle mensen op de lijst een link toegestuurd waarmee ze dit filmpje kunnen bekijken. Ook dan overigens vragen geïnteresseerden doorgaans om een echte bezichtiging, die dan plaatsvindt met inachtneming van strenge voorzorgsmaatregelen.