Cluster 1 – Dommel & Maas en Meierij & Rivierenland

Woonzorg in dit cluster

 

2020

2019

Aantal zelfstandige woningen

1.522

1.596

Aantal eenheden in zorgpanden

503

517

Aantal gemeenten waarin Woonzorg bezit heeft

15

17

Dit cluster ligt in Limburg en Oost-Brabant. Het bezit is verspreid over de stedelijke centra en dorpen. In het hele gebied neemt de druk op de woningmarkt toe; van verhuurbaarheidsproblemen in ons bezit is dan ook geen sprake. Focusgemeenten in dit cluster zijn Heerlen, Maasgouw en Nuenen en Den Bosch.

Woonzorg in het lokale speelveld

Onze lokale positie verschilt per gemeente. In kleine gemeenten als Nuenen en Maasgouw nemen wij als seniorenhuisvester een belangrijke positie in. Zij willen graag met ons samenwerken. In de grotere gemeenten zijn we slechts een kleine speler op het lokale speelveld. In het algemeen neemt bij gemeenten het besef over de noodzaak van seniorenhuisvesting toe. Steeds meer gemeenten komen naar ons toe met de vraag of we hierover willen meedenken. Wij wijzen gemeenten daarbij op de landelijke Taskforce Wonen en Zorg en streven er steeds naar om de seniorenhuisvesting een prominentere plek te geven in de prestatieafspraken en de Woonvisie. Dit gaat in de kleinere gemeenten in het algemeen beter dan in de grotere. Al met al merken wij echter dat we hierin steeds beter worden gehoord en dat onze invloed op het lokale speelveld toeneemt. Maar we merken ook dat alle partijen in dit veld nog zoekende zijn.

In een aantal gemeenten maakten we in 2020 nieuwe prestatieafspraken, zoals in Nuenen, Roermond en Heerlen. De afspraken gelden de ene keer voor één jaar, en de andere keer voor meerdere jaren.

Woonformules en de inclusieve wijk

In 2020 is het bezit in dit cluster geïnventariseerd op de aanwezigheid van de woonformules van Woonzorg Nederland. Het overgrote deel van de portefeuille voldoet nu al aan de formule G’oud. Waar dit nog niet het geval is, onderzoeken we of en hoe we complexen naar G’oud of een andere formule kunnen upgraden. In ons bestaande complex Peppelrode in Eindhoven vestigden wij in 2020 de formule G’oud Geregeld. Zorgpartij Vitalis levert hier nu 24/7 zorg aan bewoners die dat nodig hebben. Dit blijkt in te spelen op de grote behoefte bij veel senioren om wel zelfstandig te wonen, maar altijd een beroep te kunnen doen op zorg.

In 2020 ontwikkelden we plannen voor de derde fase van de transformatie van het voormalige intramurale verzorgingshuis Dr. Engelsoord in Maasbracht. De eerste fase was al in 2018 klaar. Deze bestond uit de herontwikkeling van de eerste verdieping tot een intramuraal wooncentrum voor mensen met dementieklachten. In de tweede fase zijn de begane grond en de tweede verdieping herontwikkeld. Hierbij hebben zich in het gebouw een fysiotherapeut gevestigd en een partij die de recreatieruimte exploiteert en dagbesteding aanbiedt voor senioren. In de derde fase, die volgens plan eind 2021 gereed is, verbouwen wij de resterende ruimtes op de begane grond tot zelfstandige woningen, waarbij de bewoners gebruik kunnen maken van de thuiszorg vanuit het nabijgelegen verzorgingshuis. De bewoners van de 61 aanleunwoningen bij dit complex doen dit al langer. Daarmee valt dit complex onder de formules Hofje van Auguste en G’oud Geregeld. Met enkele voorzieningen voor mensen uit de buurt bevat Dr. Engelsoord ook elementen van een Blokkerhuis.

Aanjagen productie en verduurzaming

In Weert zijn wij in samenwerking met de gemeente en zorgpartij Land van Horne in gesprek over de uitbreiding van het bestaande Zorgcentrum Hieronymus (een groot voormalig klooster) met onder meer nieuwbouw. We onderzoeken samen hoe dit complex optimaal kan worden ingezet voor seniorenhuisvesting, waarbij de verschillende delen elkaar aanvullen en versterken. Het streven is in 2021 tot definitievere plannen te komen. Daarnaast willen we in 2021 in de regio rond Den Bosch een acquisitieplan opstellen voor groei van ons bezit. Door de woningruil met Mooiland zijn hier en in de regio Oss ruim 442 woningen uit onze portefeuille overgegaan naar deze collega-corporatie.

Gedurende het hele jaar 2020 werkten wij aan de verduurzaming van het Jurriaan Pels Wooncentrum (184 woningen) in Eindhoven. Dit is in het eerste deel van 2021 afgerond. We startten tevens de verduurzaming van het complex Alix le Clerc in Vught.

Bijzonderheden

Wij ondervonden in 2020 uiteraard de gevolgen van het corona-virus. De bewonersconsulenten hebben hierdoor meer op afstand moeten werken. We kregen meerdere signalen dat bewoners de persoonlijke aandacht in de complexen erg missen. Het gaat hier immers toch om een kwetsbare doelgroep. Voor onze bewoners hopen we daarom dat de oude normalere tijden weer snel kunnen terugkeren, zodat zij weer de aandacht krijgen waaraan ze behoefte hebben.