Cluster 1 – Dommel & Maas en Meierij & Rivierenland

Woonzorg Nederland in dit cluster

Aantal zelfstandige woningen op 31-12-‘19

1.596

Aantal eenheden in zorgpanden op 31-12-‘19

517

Aantal gemeenten waarin Woonzorg bezit heeft

17

Tabel 24: portefeuille Woonzorg Nederland in cluster 1

Dit cluster ligt in Limburg en Oost-Brabant. Het bezit is verspreid over stedelijke centra en dorpen. In het hele gebied neemt de druk op de woningmarkt toe; van verhuurbaarheidsproblemen in ons bezit is dan ook geen sprake. In Oost-Brabant zien we met name de vraag naar seniorenhuisvesting toenemen. In dit cluster nam de omvang van het woningbezit vorig jaar fors af door de woningruil met Mooiland. Hierbij zijn in Oss en Den Bosch in totaal 442 voor onze doelgroep minder geschikte woningen verkocht. Wij zijn daardoor niet meer actief in Oss. De complexen die Woonzorg Nederland in deze woningruil heeft aangekocht, passen beter bij de behoeften van onze doelgroep en staan in andere clusters. Focusgemeenten in dit cluster zijn Maasgouw, Heerlen, Den Bosch en Nuenen.

Woonzorg Nederland in het lokale speelveld

Onze lokale positie verschilt per gemeente. In kleine gemeenten als Nuenen en Maasgouw nemen wij als seniorenhuisvester een belangrijke positie in. Zij willen graag met ons samenwerken. In de grotere gemeenten zijn we slechts een kleine speler op het lokale speelveld. In het algemeen neemt bij gemeenten het besef over de noodzaak van seniorenhuisvesting toe, al komt dit niet overal terug in de prestatieafspraken. Wij merken ook dat we vaker dan voorheen door gemeenten worden benaderd om te onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Wij zijn in dit cluster actief op zoek naar zorgpartijen waarmee we in onze complexen met zelfstandige woningen kunnen samenwerken. Onze ervaring is dat met lokale en nieuwe zorgpartijen vaak sneller afspraken zijn te maken over een mogelijke rol in onze complexen. Terwijl de grote zorgpartijen vaak vasthouden aan bepaalde eisen die ze aan gebouwen stellen, zijn kleinere partijen flexibeler en zien ze eerder de mogelijkheden in een specifiek complex. Dit merken we bijvoorbeeld duidelijk bij de invulling van ons complex Dr. Engelsoord (zie hierna).

Woonformules en de inclusieve wijk

In 2019 rondden we de tweede fase af van de transformatie van het voormalige intramurale verzorgingshuis Dr. Engelsoord in Maasbracht. De eerste fase was al in 2018 klaar. Deze bestond uit de herontwikkeling van de eerste verdieping tot De Bolder: een woonvorm voor mensen met dementieklachten met 24 studio’s, vier studio’s voor kortdurende opvang en ruimtes voor een lokale zorgondernemer die hier 24-uurszorg aanbiedt (en ook thuiszorg wil gaan aanbieden). In de tweede fase zijn de begane grond en de tweede verdieping herontwikkeld. Op de begane grond is een partij gekomen die de recreatieruimte exploiteert en dagbesteding aanbiedt voor senioren; op de tweede etage is een grote praktijk voor fysiotherapie gekomen. De derde fase, enkele leegstaande studio’s op de begane grond, staat op het programma voor 2020. Wij hebben contact met een partij die hier Spaanse verpleegkundigen wil huisvesten.

Door de transformatie is Dr. Engelsoord, dat behalve uit De Bolder ook bestaat uit 61 aanleunwoningen, een levendig centrum geworden met tal van voorzieningen voor de bewoners uit het complex en de buurt. Het complex heeft van onze formules het label G’oud. Daarin opgenomen is een Hofje van Auguste (beschutte intramurale woonvorm). Daarmee is Dr. Engelsoord een schoolvoorbeeld van hoe wij de seniorenhuisvesting daadwerkelijk op een hoger plan tillen.

Integrale (vastgoed)sturing

De introductie van het regieteam heeft geleid tot snellere en slagvaardiger beslissingen. Dit komt onder meer de besluitvorming over de bijzondere investeringen ten goede. Het gaat dan om zaken als deurdrangers, scootmobielruimtes of bergingen. Dit zijn bij uitstek ingrepen die voor bewoners belangrijk zijn; ze vielen voorheen echter buiten de planmatige ingrepen aan complexen.

Bijzonderheden

In 2019 verduurzaamden we het complex Hofstad in Den Bosch. Aan het eind van het jaar startte de verduurzaming van het Jurriaan Pels Wooncentrum in Eindhoven.

Wij hebben in 2019 op sociaal gebied enkele bijzondere initiatieven genomen. In het complex Jurriaan Pels knappen we naast de algehele verduurzaming ook ons eigen clusterkantoor op. Dit doen we met een ondernemer die werkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hetzelfde deden we bij het opknappen van De Stadhouder in Roermond. Hier hebben we in 2019 veel energie gestoken in het verbeteren van de sociale verhoudingen in het complex. We trokken hiervoor geld uit, waarvan de besteding door de bewoners zelf kon worden bepaald. Na een zorgvuldig traject kozen zij voor het opknappen van de gemeenschappelijke hallen. Een Roermondse kunstenaar heeft hiervoor historische stadsgezichten getekend die als fotobehang op de wanden zijn aangebracht. Het honorarium schonk hij aan het Kankerfonds.