Cluster 1 – Dommel & Maas en Meierij & Rivierenland

Lokale ontwikkelingen

Dit cluster ligt in Limburg en Oost-Brabant. Een deel van ons bezit ligt hier in de centra van steden als ’s-Hertogenbosch, Heerlen, Maastricht en Roermond. Een ander deel staat in dorpen, waar wij vaak een belangrijke seniorenhuisvester zijn. Ondanks dat in een deel van dit cluster (Limburg) de bevolking krimpt, hebben wij nagenoeg geen verhuurbaarheidsproblemen. Nu het verzorgingshuis oude stijl steeds meer verdwijnt en ouderen langer zelfstandig blijven wonen, neemt de behoefte aan veilig en beschermd (samen) wonen toe, waarbij veel waarde wordt gehecht aan algemene faciliteiten zoals een ontmoetingsruimte en/of logeerkamers, en veel gezelligheid. Met haar aanbod voorziet Woonzorg Nederland in deze behoefte.

Prestatieafspraken

Met de meeste gemeenten in dit cluster hebben we prestatieafspraken gemaakt. We hebben in het algemeen goede contacten met de gemeenten waarbij Woonzorg Nederland wordt gezien als gesprekspartner op het gebied van seniorenhuisvesting. In samenspraak met gemeenten hebben wij er het afgelopen jaar voor gekozen om bepaalde huurwoningen te benoemen tot zorgwoningen. Bij potentiële huurders met een zorgbehoefte die qua inkomen en vermogen recht hebben op huurtoeslag, hebben we de huur van deze woningen verlaagd tot onder de huurtoeslaggrens. Dit is in 2018 onder meer gebeurd in Nuenen. We geven hiermee invulling aan het tweehurenbeleid van Woonzorg Nederland.

Aankopen en verduurzaming

Het bezit in dit cluster is eind 2017 uitgebreid met 74 zelfstandige appartementen uit de Sunstone-portefeuille van Patrizia. Deze woningen zijn vanaf 1 januari 2019 in beheer bij Woonzorg Nederland. Ook is het wooncomplex Pieter Dekkersstraat in Nuenen terug in eigen beheer gekomen. We verduurzaamden het complex Hofstad in ’s-Hertogenbosch.

Samen zelfstandig wonen met een plus

Op lokaal niveau onderhouden wij behalve met gemeenten contacten met onder meer zorgpartijen en lokale ondernemers. In 2018 hebben we gewerkt aan de transformatie van het intramurale wooncomplex Dr. Engelsoord in Maasbracht. In december nam een lokale zorgondernemer het eerste deel van dit gerenoveerde complex in gebruik. Op de eerste verdieping van dit pand zijn 25 zelfstandige studio’s gerealiseerd voor mensen met dementieklachten en drie studio’s voor kortdurende opvang. De ondernemer is via een franchise-constructie verbonden aan zorgorganisatie Proteion. Daarmee worden de voordelen van een grote betrokkenheid van een lokale ondernemer gecombineerd met de zekerheid van een achterliggende grote zorgpartner. In het complex is ook een groep enthousiaste vrijwilligers actief. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de sfeer en gezelligheid in het wooncomplex.

Doorkijk naar 2019

In 2019 werken we door aan de transformatie van Dr. Engelsoord. Doelstelling is het hele pand te vullen als zorggerelateerd verzamelgebouw. Op de tweede verdieping komt waarschijnlijk een fysiotherapeut met aanvullende dienstverlening. Op de begane grond zijn we in een vergaand gesprek met een welzijnsorganisatie die dagbesteding voor senioren en tevens maaltijden en activiteiten gaat aanbieden. We bekijken ook de mogelijkheden van het samenwonen met jongeren door een aantal eenheden te verhuren aan jongvolwassenen uit het nabij gelegen schippersinternaat. Woonzorg Nederland creëert hierbij de mogelijkheden en stelt randvoorwaarden om de kans op een levendige ontmoetingsplek zo groot mogelijk te maken.