Cluster 10 – Oldambt, Drenthe en Zwolle & Heerenveen e.o.

Woonzorg in dit cluster

 

2020

2019

Aantal zelfstandige woningen

3.036

3.206

Aantal eenheden in zorgpanden

1.564

1.404

Aantal gemeenten waarin Woonzorg bezit heeft

19

21

Dit cluster bestrijkt (delen van) de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland. We hebben hier bezit op het platteland, maar ook in stedelijke centra als Veendam, Assen, Emmen, Meppel, Steenwijk en Zwolle. Zeker in Drenthe en Oost- en Noord-Groningen is op diverse plaatsen sprake van krimp. We hebben hier bovendien veel oudere complexen en ouder intramuraal zorgvastgoed. Het is niet overal eenvoudig om vrijgekomen eenheden opnieuw verhuurd te krijgen. Op andere plekken, zoals bijvoorbeeld Zwolle, loopt de verhuur juist prima. Focusgemeenten in dit cluster zijn Zwolle, Steenwijkerland, Noordoostpolder, Midden-Groningen, Westerwolde, Oldambt en Assen.

Woonzorg in het lokale speelveld

In dit cluster werken we in 19 gemeenten. In de meeste daarvan hadden we in 2019 al meerjarige prestatieafspraken gemaakt met de gemeente en alle daar actieve corporaties. In 2020 volgden nieuwe meerjarige afspraken en in 2021 volgen ook de laatste gemeenten waarmee we nog geen meerjarige afspraken hebben. We merken in alle gemeenten dat er meer aandacht is gekomen voor de seniorenhuisvesting. In de gemeenten Zwolle en Assen leveren we ook input op hun nog op te stellen visie op wonen en zorg. Onze positie in het lokale speelveld versterkt omdat wij ons in de gesprekken rond de prestatieafspraken duidelijker dan voorheen positioneren als expert in de seniorenhuisvesting.

Woonformules en de inclusieve wijk

We bekijken op dit moment aan welke formules de complexen in dit cluster voldoen. Veel complexen voldoen al aan G’oud, een aantal aan G’oud Geregeld. Verder hebben we complexen waaraan niet meteen een label valt te plakken omdat ze kenmerken hebben van meerdere formules. Voorbeeld is ons complex Kloosterheerd in Ter Apel (gemeente Vlagtwedde). Dit complex met zelfstandig wonen en intramurale eenheden heeft ook een restaurantfunctie voor bewoners en de buurt.

In 2020 waren wij in gesprek met zorgorganisatie Oosterlengte over de toekomst van drie complexen. In Beerta kregen we de 24 appartementen in het complex De Tjamme, dat verder 75 verzorgingseenheden bevat, weer terug in eigen beheer. Met Oosterlengte is eind 2020 overeenstemming bereikt over transformatie van een deel van het voormalige verzorgingshuis De Renseheerdt naar 25 plaatsen met psychogeriatrische zorg (pg). Voor het resterende deel zijn wij in gesprek met een andere zorgorganisatie om uiteindelijk het gehele gebouw te transformeren naar pg en te zorgen dat het een energielabel A krijgt. Naast het verpleeghuis bevinden zich ook 42 aanleun- en seniorenwoningen. In 2021 willen we dit toekomstbestendige concept uitwerken. We zijn ook met Oosterlengte in gesprek over de toekomst van Nieuw Vredenhoven in Scheemda, een gemengd complex met een verpleeghuis en zelfstandige aanleun- en inleunwoningen.

In Steenwijk bespreken we met de Zorggroep Noorderboog de toekomst van het complex Zonnekamp. In 2021 moet blijken of de zelfstandige woningen nog toekomstwaarde hebben of niet. Het intramurale zorgpand wordt getransformeerd.

Een klein deel van dit cluster ligt in aardbevingsgebied. Aan het leegstaande voormalige verzorgingshuis ’t Olderloug in Slochteren wordt geen prioriteit gegeven vanuit de verstevigingsaanpak, enerzijds omdat het leeg staat, anderzijds omdat het binnen het Groninger Zorgakkoord niet is aangewezen als locatie voor zware zorg. Ondanks alle inspanningen is hierop in 2020 geen vooruitgang geboekt. De toekomst van dit complex blijft daarom nog onduidelijk. De nabijgelegen zelfstandige woningen worden overigens wel verstevigd.

Aanjagen productie en verduurzaming

In de meeste gebieden in dit cluster is de uitbreidingsambitie van Woonzorg Nederland minder groot dan elders in het land. Niettemin kijken we in twee kernen gericht naar de mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen. Dit heeft in 2020 nog niet tot concrete initiatieven en plannen geleid. We rondden in 2020 de verduurzaming af van De Diemenhof in Emmeloord. We deden verder versterkingswerkzaamheden bij het complex Dr. Tijdensstraat in Ter Apel. Nadat dit complex in 2019 werd verduurzaamd, kwamen er technische problemen aan het licht met de balkons. Voor de bewoners was dit een vervelende ontwikkeling

In 2021 staan de voorbereidende werkzaamheden voor de mogelijke verduurzaming van de Zonneflat in Hoogezand (180 eenheden) gepland. Daarnaast participeren wij in het project Gorecht Noord, wat moet resulteren in een warmtenet in de wijk, waarop dan uiteindelijk ook de Zonneflat kan worden aangesloten.

Bijzonderheden

In de gemeente Westerwolde startten wij in 2019 met een pilot met de Voorzieningenwijzer. Hierin helpen experts bewoners met het vinden van besparingen op hun vaste lasten. Woonzorg financiert de deelname van 25 huishoudens uit twee complexen in Ter Apel. Het is de eerste pilot die Woonzorg doet met de Voorzieningenwijzer. De resultaten zijn positief; deelnemers bereiken significante besparingen op hun woonlasten. In 2020 hebben we de pilot verlengd. We willen deze begin 2021 afronden, waarna we bekijken of de Voorzieningenwijzer breder en/of in andere gemeenten wordt ingezet.