Cluster 12 – Rijn/Gouwe-Duin & Bollenstreek, Voorschoten en Flevoland

Woonzorg in dit cluster

 

2020

2019

Aantal zelfstandige woningen

3.174

2.268

Aantal eenheden in zorgpanden

637

179

Aantal gemeenten waarin Woonzorg bezit heeft

9

4

Dit cluster bestaat uit twee geografisch gescheiden gebieden: enerzijds Zuid-Holland (gemeenten Voorschoten, Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn), anderzijds Flevoland (Almere, Lelystad) en enkele gemeenten in Gelderland (Harderwijk, Nunspeet en Elburg). In beide delen van dit cluster is er sprake van een grote vraag naar seniorenhuisvesting. Wel zijn er nuanceverschillen. In Flevoland is er overal een groeiende vraag, zowel naar zelfstandige seniorenwoningen als naar wonen met complexe zware zorg. Dit heeft zeker in Almere ook te maken met de eenzijdige woningvoorraad, met een oververtegenwoordiging van eengezinswoningen. De gemeente wil dan ook de komende tien jaar duizend woningen bijbouwen voor senioren. In Zuid-Holland kent Leiden de grootste vraag naar zelfstandige seniorenwoningen, terwijl de vraag naar wonen met zorg het sterkst groeit in Alphen aan den Rijn.

Focusgemeenten zijn Alphen aan den Rijn, Leiden, Voorschoten, Lelystad en Almere.

Woonzorg in het lokale speelveld

In Voorschoten zijn wij nu nog de grootste sociale verhuurder met rond 2.000 woningen. Na verkoop van een deel van onze portefeuille in deze gemeente blijft daarvan ongeveer een derde over. We zijn en blijven hier een belangrijke gesprekspartner. Ook in de andere gemeenten in dit cluster is onze positie de afgelopen jaren gestaag verbeterd. In Lelystad zijn wij met zorgorganisatie Woonzorg Flevoland in gesprek over de toekomst van het zorgvastgoed in deze gemeente. Onderwerp van gesprek zijn ook de aanleunwoningen bij het verpleeghuis De Uiterton.

Woonformules en de inclusieve wijk

Haast alle complexen in dit cluster passen minimaal in de basisformule G’oud, met uitzondering vooral van het niet-seniorenbezit in Voorschoten en Leiden. Dit staat inmiddels ook in de verkoop (zie hierna). In Almere zijn we in De Overloop op zoek naar partijen die de vrijgekomen plint willen invullen met wijkgerichte functies. In Voorschoten kunnen we straks met de sloop/nieuwbouw van het verpleeghuis Foreschate (zie hierna) de aangrenzende aanleunwoningen upgraden naar G’oud Geregeld.

Aanjagen productie en verduurzaming

We zijn met onder meer Almere en Leiden in gesprek over de mogelijkheden om via nieuwbouw seniorenhuisvesting toe te voegen. In Almere kijken we nadrukkelijk ook naar de kansen om bij de eigen complexen te verdichten.

In Voorschoten bereikten we in 2020 met zorgpartij Topaz overeenstemming over de sloop/nieuwbouw van het verouderde zorgpand Foreschate. Er komen 70 woningen voor dementen en ouderen met chronische lichamelijke klachten, die wonen binnen kleine groepen. Na de zomer van 2021 start de verhuizing van de bewoners. Daarna volgt de sloop en start de nieuwbouw. De dertig aanleunwoningen bij het verpleeghuis gaan we renoveren en verduurzamen. We rondden in 2020 ook de renovatie af van De Overloop in Almere en het complex Anton Constandse in Alphen aan den Rijn. We startten met de renovatie van het complex Bovenover in Lelystad.

In 2020 hebben we tevens huurders in Voorschoten een aanbod gedaan om op individuele basis mee te doen aan een verduurzamingsprogramma. Van de 65 huurders die dit aanbod kregen, heeft 60% hiervan gebruik gemaakt. Dit aantal kan nog oplopen. De komende jaren willen we zo de huurders van al onze woningen met een slecht energielabel een aanbod doen.

Bijzonderheden

Wij hebben in Voorschoten en Leiden een verkoopportefeuille van zo’n 1.250 woningen, voornamelijk grondgebonden woningen en appartementen zonder lift. Dit vastgoed is ooit gekocht door de rechtsvoorganger van Woonzorg Nederland. Het is minder geschikt voor de huisvesting van senioren en wordt nu ook merendeels bewoond door mensen jonger dan 55 jaar. We willen de woningen verkopen om middelen vrij te maken voor investeringen in vastgoed dat wel volledig past in onze doelstellingen. De verkoop gebeurt via een gestructureerde procedure, waarbij we de woningen aanbieden aan collega-corporaties in de regio.