Cluster 3 – Rijnmond, Lek & IJssel en Hofstad

Woonzorg in dit cluster

 

2020

2019

Aantal zelfstandige woningen

3.628

3.755

Aantal eenheden in zorgpanden

1.132

992

Aantal gemeenten waarin Woonzorg bezit heeft

14

14

Dit cluster ligt in de zuidelijke Randstad en bevat de regio’s Haaglanden en Rijnmond en een aantal gemeenten in het Groene Hart, zoals Krimpenerwaard. De focusgemeenten zijn Den Haag, Hellevoetsluis, Haastrecht en Schoonhoven. Wij hebben niet met alle gemeenten in dit cluster prestatieafspraken gemaakt (wel met de drie focusgemeenten). Vijf gemeenten willen geen prestatieafspraken omdat ons bezit te klein is; ons bod geldt daardoor automatisch als prestatieafspraak. Van de wel gemaakte prestatieafspraken in andere gemeenten zijn enkele afspraken meerjarig en enkele eenjarig. De woningmarkt in dit cluster is gespannen. Ook de vraag naar seniorenhuisvesting is in het algemeen groot. Er hebben zich veel mensen hiervoor ingeschreven. Het woningtekort is het grootst in de steden Rotterdam en Den Haag. Dit leidt ook tot een toestroom van huurders naar randgemeenten zoals Capelle aan den IJssel.

Overigens merken wij dat vanaf de tweede helft van 2020 de verhuur van onze leeggekomen woningen moeizamer verloopt. Wij vermoeden dat ouderen minder graag verhuizen omdat bij een verhuizing altijd veel mensen over de vloer komen. Vermoedelijk vinden ze dit nu vanwege Covid-19 een te groot risico.

Woonzorg in het lokale speelveld

Gemeenten voelen steeds meer de urgentie om meer aan seniorenhuisvesting te doen. Wij hebben goede contacten met alle gemeenten en voeren regelmatig gesprekken over de mogelijkheden onze portefeuille uit te breiden. Dit heeft in 2020 nog niet tot concrete projecten geleid. In Den Haag rondden wij in 2020 de samen met andere corporaties en de gemeente uitgevoerde evaluatie van woongroepen af. Conclusie daarin is dat woongroepen wel kansen bieden, maar tevens qua continuïteit erg kwetsbaar zijn.

Wij participeren in de regio Rijnmond in de Maaskoepel, waarbij alle corporaties uit de regio zijn aangesloten. Deze was ook in 2020 weer zeer actief. De Maaskoepel liet onder meer aan de provincie weten dat de corporaties in dit gebied de hoge overheidsambities op het gebied van woningbouw niet kunnen halen. Daarvoor schiet de investeringscapaciteit te kort. Logisch gevolg hiervan is dat de woningnood verder dreigt toe te nemen.

Eveneens in de regio Rijnmond waren wij in 2020 medeondertekenaar van het Convenant Woonoverlast. Een groot aantal partijen, inclusief de gemeenten, politie en hulpdiensten, deden hetzelfde. Belangrijk onderdeel van het convenant is de onderlinge informatie-uitwisseling. Wij hebben in onze portefeuille weinig te maken met woonoverlast en maken daarom maar weinig gebruik van het convenant.

Woonformules en de inclusieve wijk

De inventarisatie van de bestaande panden leverde op dat wij in dit cluster 20 complexen hebben die voldoen aan de formule G’oud en vier panden die vallen onder G’oud Geregeld. Tien panden hebben nog geen label G’oud omdat ze niet beschikken over een ontmoetingsruimte. In 2021 bekijken we of en hoe dit alsnog kan worden gerealiseerd, waarbij ook de mogelijkheid open wordt gehouden om in de buurt van het complex een ontmoetingsruimte te realiseren of faciliteren.

In 2020 kwamen we ver met de transformatie van het Coornhert om hier een complex met 161 zelfstandige appartementen te realiseren en tevens diverse voorzieningen. Dit pand valt nu nog onder de formule G’oud. In het centrum zijn enkele zorgpartijen actief; deze werken echter alleen nog voor hun eigen cliënten. We hebben plannen om hier ook diensten en horeca te vestigen.

Bij het complex Borgstede in Barendrecht, dat bestaat uit 80 zelfstandige woningen, een zorgpand (zie de volgende par.) en een dienstencentrum, bekijken we samen met de gemeente de mogelijkheden om het dienstencentrum om te vormen tot een Huis van de Wijk.

Aanjagen productie en verduurzaming

We hebben in dit cluster een forse groeiambitie en willen ons bezit tot 2035 uitbreiden met ruim 500 eenheden. Door het gebrek aan grondposities is dit moeilijk te realiseren. De beste mogelijkheden ontstaan door verdichting van bestaande locaties. In Hellevoetsluis en Den Haag gaan we onderzoeken of we bij de transformatie van bestaande zorgpanden naar zelfstandig wonen de hoogte in kunnen gaan om zo ruimte te creëren voor uitbreiding van onze portefeuille. We voeren hier te zijner tijd ook met de gemeenten gesprekken over.

Bij het hierboven genoemde complex Borgstede in Barendrecht bereikten wij overeenstemming met zorgorganisatie Laurens over de sloop/nieuwbouw van het zorgpand. Begin 2021 start de sloop en vervolgens de nieuwbouw van een modern woonzorgcentrum met 99 intramurale plaatsen. In Spijkenisse eindigden wij in februari de verhuur van het voormalige verzorgingshuis De Marckenburgh. Dit complex is verkocht en hier komt nieuwbouw. We bekijken de mogelijkheden om hier turnkey een deel sociale huur af te nemen.

In drie complexen hebben we in 2020 de verduurzaming afgerond: De Roo in Capelle aan den IJssel, de Marijkeflat in Ameide en Centraal Wonen in Spijkenisse. De verduurzaming van Buiten Veste in Hellevoetsluis is vanwege Covid-19 vertraagd en uitgesteld tot 2021.

Bijzonderheden

Aan het begin van 2020 stonden nog zo’n acht complexen op onze aandachtslijst. Dat waren er aan het eind van het jaar nog twee. De Roo blijft extra aandacht nodig hebben omdat bewoners de afgelopen jaren te veel overlast hebben ondervonden van de vele werkzaamheden in en om het complex. Ook ervaren ze nog steeds problemen op het gebied van koude, warmte, tocht en schimmel. Het complex Spinoza in Capelle aan den IJssel vraagt extra aandacht vanwege problemen in de leefbaarheid en verhuur. In De Roo kwam in 2020 overigens een ecologische tuin, één van de drie die Woonzorg in 2020 als pilot heeft aangelegd.

In Den Haag hebben wij ons per 1 november aangesloten bij het gezamenlijke woonruimteverdelingssysteem Woonnet Haaglanden. We hebben als start drie panden ingebracht. Dit breiden wij langzaam uit.