Cluster 4 – ’t Gooi en Utrecht

Woonzorg Nederland in dit cluster

Aantal zelfstandige woningen op 31-12-‘19

2.284

Aantal eenheden in zorgpanden op 31-12-‘19

957

Aantal gemeenten waarin Woonzorg bezit heeft

14

Tabel 27: portefeuille Woonzorg Nederland in cluster 4

’t Gooi en Utrecht behoren tot de sterkst vergrijzende regio’s van Nederland. Er is daarom een grote behoefte aan geschikte (nieuwe) seniorenhuisvesting. Complicerende factor in dit cluster is de algehele spanning op de markt. Er is over een breed front een grote behoefte aan nieuwe woningen; de vraag naar betaalbare seniorenhuisvesting moet hierdoor ‘concurreren’ met de woningbehoefte van andere doelgroepen.

Onze focusgemeenten in dit cluster zijn Soest, Utrechtse Heuvelrug en Amersfoort.

Woonzorg Nederland in het lokale speelveld

Woonzorg Nederland heeft in dit cluster met alle gemeenten prestatieafspraken gemaakt. Wij leggen daarbij veel nadruk op het beschermen van de leefbaarheid en de noodzaak voor betrokken partijen om hiervoor intensief samen te werken.

Vanuit onze visie dat samenwerking noodzakelijk is om de seniorenhuisvesting op een hoger plan te tillen, vinden wij het versterken van de lokale netwerken belangrijk. We steken daar veel energie in. Afhankelijk van onze lokale positie en de mogelijkheden richten we ons daarbij op gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, plaatselijke dienstverleners en, bij nieuwbouw en transformatie-initiatieven, ook op ontwikkelaars en bouwers. In veel gemeenten hebben onze inspanningen tot gevolg dat de contacten en onze positie in het lokale speelveld verbeteren. Alle gemeenten in de regio zien ook de noodzaak in van uitbreiding van seniorenhuisvesting. In de praktijk is het in dit gebied echter zeer lastig om op een goede locatie tegen een betaalbare huurprijs kwalitatief goede seniorenwoningen te bouwen.

Woonformules en de inclusieve wijk

Veel bestaande complexen passen al in één van de formules van Woonzorg Nederland, met name G’oud en G’oud Geregeld. Er zijn in dit cluster in 2019 geen projecten gerealiseerd of in gang gezet waarin complexen worden omgebouwd naar een andere woonformule. Wel zijn enkele ‘reguliere’ projecten gestart. In Soest hebben wij in 2019 het intramurale deel van het complex Mariënburg gesloopt. Hier gaan wij een verpleeghuis (Hofje van Auguste) voor kleine woongroepen nieuw bouwen. Hiervoor hebben we een langdurige huurovereenkomst van twintig jaar afgesloten met Beweging 3.0. De twee aangrenzende complexen met zelfstandige appartementen, Mariënhorst en Mariënheuvel, gaan wij renoveren en verduurzamen.

In Huizen zijn wij in 2019 gestart met de renovatie en verduurzaming van het complex De Rustmaat. De renovatie was ingrijpend en leverde daardoor overlast op voor de bewoners. De oplevering wordt afgerond in 2020. Verder werd de portefeuille in dit cluster in 2019, in het kader van de woningruil met Mooiland, uitgebreid met een complex in Amersfoort. In het complex Engkstede in Wijk bij Duurstede plaatsten wij een extra lift, zodat bewoners altijd een werkende lift tot hun beschikking hebben.

Integrale (vastgoed) sturing

De invoering van het regieteam heeft de slagvaardigheid bij besluiten over de vastgoedportefeuille vergroot. Nieuwe mogelijkheden – van acquisitie van panden tot het participeren in een mogelijke nieuwbouwontwikkeling – worden veel sneller afgewogen en beoordeeld. Het regieteam neemt ook het voortouw in de planontwikkeling voor de transformatie van complexen naar één van de woonformules van Woonzorg Nederland.

Bijzonderheden

In 2019 hebben wij net als in eerdere jaren veel aandacht besteed aan leefbaarheid. Door de combinatie van de extramuralisering in de zorg en het passend toewijzen stromen in de complexen met de laagste huren relatief kwetsbare bewoners in. Dit zet de leefbaarheid onder druk. In 2018 hebben wij voor nieuwe huurders die instromen vanuit een intramurale zorginstelling een driehoekscontract geïntroduceerd, met als ingrediënten: een samenwerkingsovereenkomst met de zorgaanbieder, een tijdelijke huurovereenkomst met de huurder en een overeenkomst voor woonbegeleiding tussen de huurder en de zorgaanbieder. Dit vanuit de gedachte dat bij het financieel scheiden van wonen en zorg juist de samenwerking hierin belangrijker wordt. In 2019 hebben we echter gemerkt dat de contractvorming relatief veel tijd kost. Het duurt daardoor vaak langer voordat de betreffende huurders daadwerkelijk onze woning kunnen betrekken. Daardoor neemt de mutatieleegstand voor deze woningen toe.

In 2019 hebben wij veel geïnvesteerd in het verbeteren van de brandveiligheid in onze complexen. Op enkele plaatsen realiseerden wij een aparte scootmobielruimte. Dit leidde soms tot onvrede of onrust bij bewoners. Op last van de brandweer mogen zij hun scootmobiel niet in de gang plaatsen, maar wel in hun eigen appartement of de scootmobielruimte. Omdat plaatsing in het eigen appartement doorgaans onveilig en daardoor niet wenselijk is, krijgen veel bewoners een overbruggingsprobleem: hoe komen zij op een veilige manier in de scootmobielruimte? In de nieuwe verhoudingen na het scheiden van wonen en zorg levert dit onherroepelijk discussies op over wie verantwoordelijk is voor de mobiliteit van de bewoners tussen appartement en scootmobielruimte.

In Huizen zijn wij in 2019 gestart met de renovatie en verduurzaming van het complex De Rustmaat. De renovatie was ingrijpend en leverde daardoor overlast op voor de bewoners. De oplevering wordt afgerond in 2020. Verder werd de portefeuille in dit cluster in 2019, in het kader van de woningruil met Mooiland, uitgebreid met een complex in Amersfoort. In het complex Engkstede in Wijk bij Duurstede plaatsten wij een extra lift, zodat bewoners altijd een werkende lift tot hun beschikking hebben.