Cluster 4 – ’t Gooi en Utrecht

Woonzorg in dit cluster

 

2020

2019

Aantal zelfstandige woningen

2.162

2.284

Aantal eenheden in zorgpanden

1.013

957

Aantal gemeenten waarin Woonzorg bezit heeft

14

14

’t Gooi en Utrecht behoren tot de sterkst vergrijzende regio’s van Nederland. Er zal daarom een grote behoefte blijven aan geschikte (nieuwe) seniorenhuisvesting, zowel zelfstandig wonen als zorgvastgoed. Complicerende factor in dit cluster is de algehele spanning op de markt. Er is over een breed front een grote behoefte aan nieuwe woningen; de vraag naar betaalbare seniorenhuisvesting moet hierdoor ‘concurreren’ met de woningbehoefte van andere doelgroepen. Daarbij is er in het algemeen een schaarste aan bouwlocaties.

Onze focusgemeenten in dit cluster zijn Amersfoort, Soest, Utrecht en Utrechtse Heuvelrug.

Woonzorg in het lokale speelveld

Woonzorg heeft in dit cluster met alle gemeenten prestatieafspraken gemaakt. Wij leggen daarbij veel nadruk op het beschermen van de leefbaarheid en de noodzaak voor betrokken partijen om hiervoor intensief samen te werken.

Wij hebben goede contacten met alle gemeenten en relevante maatschappelijke partners en voeren met hen regelmatig overleg over hoe we het langer zelfstandig wonen van ouderen in een goede onderlinge samenwerking kunnen stimuleren en verbeteren. Een bijzondere (digitale) bijeenkomst vond in 2020 plaats in Zeist. Aanleiding was een manifest van de lokale ouderenbonden. Gemeente, corporaties en zorgorganisaties bespraken naar aanleiding hiervan wat er op het gebied van wonen, woonomgeving en zorginfrastructuur nodig is om ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Met de gemeente Amersfoort zijn we in goed overleg over de aanpak van de leefbaarheid in één van onze complexen (zie onder ‘Bijzonderheden’). In ’t Gooi tekenden gemeenten, corporaties en zorgorganisaties in 2019 al een convenant over de huisvesting van maatschappelijke doelgroepen. Daarbij wordt gewerkt met vierhoekscontracten, met als ingrediënten: een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente en de zorgaanbieder, een tijdelijke huurovereenkomst met de huurder en een overeenkomst voor woonbegeleiding tussen de huurder en de zorgaanbieder. De samenwerking rond de wooncarrière van mensen die uitstromen uit instellingen is ook in 2020 weer verder verbeterd.

Woonformules en de inclusieve wijk

Het grootste deel van onze complexen heeft de formule G’oud, enkele hebben G’oud Geregeld. Er zijn in dit cluster in 2020 nog geen projecten in gang gezet waarin complexen worden omgebouwd naar een andere woonformule. In Soest startten we begin 2020 met de nieuwbouw van het verpleeghuis Mariënburg. Hier gaan wij voor zorgorganisatie Beweging 3.0 een verpleeghuis voor kleine woongroepen nieuw bouwen. De oplevering is gepland eind 2021. De twee aangrenzende complexen met zelfstandige appartementen, Mariënhorst en Mariënheuvel, gaan wij renoveren en verduurzamen. Dit heeft in 2020 vanwege Covid-19 vertraging opgelopen.

In 2021 bekijken we de toekomstmogelijkheden voor de complexen in onze portefeuille die nu nog niet vallen onder een formule. In Baarn onderzoeken we samen met zorgorganisatie Lyvore de toekomstmogelijkheden van het complex Santvoorde (verzorgingshuis met 70 zorgwoningen en 53 zelfstandige appartementen).

Aanjagen productie en verduurzaming

Wij zijn met veel gemeenten in dit cluster in constructief overleg over de mogelijkheden van nieuwbouw om seniorenhuisvesting toe te voegen. We kijken daarbij gericht naar de lokale behoefte en de aanwezigheid van lokale samenwerkingspartners. Dit heeft in 2020 nog niet tot concrete initiatieven geleid.

We bereikten in 2020 wel overeenstemming met zorgorganisatie HilverZorg over de nieuwbouw van het Carolus Huis, een verpleeghuis met 99 eenheden in clusters van tien eenheden. Er komen ook een brasserie en een mooie grote tuin die tevens zijn bestemd voor de buurt. Bij het Carolus Huis bouwen we ook een wooncomplex met 32 appartementen. De sloop van het huidige St. Carolus en start van de nieuwbouw zijn gepland voor 2021, de oplevering wordt voorzien eind 2022.

In 2020 rondden we de verduurzaming af van het complex De Rustmaat in Huizen. We startten verder met de planvorming voor een nieuwe toekomst voor het gemengde complex Santvoorde in Baarn.

Bijzonderheden

Wij merken dat een aantal zorginstellingen in gemengde complexen (met zelfstandige woningen en een zorgpand in één complex) hun diensten en ontmoetingsruimtes in het intramurale deel niet meer of beperkter open stellen voor zelfstandige huurders. Het is een uitdaging hoe we de dienstverlening en ontmoetingsmogelijkheden voor onze huurders toch op peil kunnen houden.

Met betrekking tot het corona-virus hebben we in 2020 geconstateerd dat onze huurders daar verschillend mee omgaan. De ene is angstig, de andere gaat er verantwoord mee om. Maar er zijn ook huurders die zich niet willen houden aan alle adviezen en maatregelen. Dit maakt het lastig om onze toch kwetsbare doelgroep tegen de gevolgen van dit virus te beschermen.

Wij brachten tot slot dementievriendelijke bewegwijzering aan in het zorgpand Dorestede in Wijk bij Duurstede.