Cluster 5 – Amsterdam en Amstelland

Woonzorg in dit cluster

 

2020

2019

Aantal zelfstandige woningen

2.714

2.715

Aantal eenheden in zorgpanden

1.477

1.554

Aantal gemeenten waarin Woonzorg bezit heeft

4

4

Cluster Amsterdam en Amstelland bestrijkt een compact gebied met de vier gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn. In dit hele cluster en met name in Amsterdam is sprake van een grote druk op de woningmarkt. Focusgemeenten zijn Amsterdam en Amstelveen.

Woonzorg in het lokale speelveld

Wij zijn met drie van de vier gemeenten (Amsterdam, Amstelveen, Ouder-Amstel) in gesprek om te onderzoeken of er in nieuwe gebiedsontwikkelingen ook mogelijkheden zijn om nieuwe seniorenhuisvesting toe te voegen. Met de gemeente Amstelveen kijken we daarnaast naar de rol van woningtoewijzing in onze wooncomplexen. De gemiddelde leeftijd in de complexen in Amstelveen is zeer hoog. Er zijn in ons bezit hier dan ook weinig bewonerscommissies actief. De gemeente wees voorheen alle woningen toe in onze complexen. In 2020 zijn we overeengekomen dat wij een deel van de leegkomende woningen zelf toewijzen via WoningNet, met voorrang voor mensen uit Amstelveen. Dit leidt tot een grotere instroom van jongere senioren. Dit verhoogt in het algemeen de leefbaarheid in de complexen en biedt ook meer kans om een actieve bewonerscommissie te krijgen.

Woonformules en de inclusieve wijk

Sinds 2019 steken we veel energie in de herontwikkeling van complexen en het uitrollen van onze woonformules. In het Amstelkwartier in Amsterdam werken we aan ons eerste nieuwbouwcomplex met de formule De Stadsveteraan. In 2020 bereikten we hierover overeenstemming met de gemeente Amsterdam en medeontwikkelaar AM. We bouwen hier ruim honderd compacte nieuwe sociale huurwoningen voor actieve 60-plussers die graag onder de mensen zijn. Een deel van de woningen realiseren we in een ‘Friends-concept’. Ouderen wonen in een studio met eigen grote slaapkamer, badkamer en kleine kitchenette, en delen daarnaast met één of twee medebewoner(s) een grote woonkeuken en leefruimte. Het woongebouw als geheel is gericht op ontmoeting. Er komen verspreid ontmoetingsplekken zoals een kookstudio, wasbar, hobbyruimte, bibliotheek en fitnessruimte. Omdat het voor het slagen van dit project van groot belang is een groep met gelijkgestemden samen te stellen, realiseren we dit project via een wooncoöperatie. De leden daarvan zorgen gezamenlijk voor het complex en bepalen mede de invulling van de gemeenschappelijke ruimtes. In 2020 hebben we hiervoor de eerste stappen gezet met een groep ‘koplopers’: bewoners die graag in dit project willen wonen en ook bereid zijn zich gedurende een langere periode voor de gemeenschap in te zetten. Aan de gemeente Amsterdam hebben wij, vanwege de experimentele status, gevraagd om bij dit complex af te mogen wijken van de normale regels voor de woningtoewijzing. Het stond eind 2020 nog niet vast hoeveel ‘Friends-woningen’ wij in het complex gaan bouwen en hoeveel reguliere sociale huurwoningen. De oplevering is gepland in 2023.

Wij werkten in 2020 verder aan de transformatie van het voormalige verzorgingshuis De Drie Hoven in Amsterdam Nieuw-West. Een groot deel hiervan is al gesloopt. Het overblijvende gebouw is getransformeerd naar kleine zelfstandige woningen. We zijn in gesprek met een sociaal ondernemer die in de plint activiteiten wil aanbieden die voor levendigheid zorgen, bestemd voor de bewoners van het complex en de buurt. Dit zou zich kunnen ontwikkelen richting een Blokkerhuis. Naast De Drie Hoven transformeren we ook het voormalige verzorgingshuis Theresia in Ouderkerk aan de Amstel. We realiseren hier appartementen in de sociale huur en middenhuur, alsmede een ontmoetingsruimte. De oplevering is gepland in 2021. Samen met de zorgpartij die de zorg leverde in het voormalige verzorgingshuis bekijken we of er aan de nieuwe huurders straks extra diensten kunnen worden geleverd.

We verkennen de mogelijkheden voor een of meerdere locaties waar jong en oud samenleven. Ook al is dit geen vastgestelde formule van Woonzorg, we zien hiervoor juist in dit cluster mogelijkheden.

Aanjagen productie en verduurzaming

Gezien de grote druk op de woningmarkt in met name Amsterdam laten we geen enkele kans onbenut om via herontwikkeling en transformatie onze vastgoedportefeuille uit te breiden. Ook kijken we samen met het nieuwe acquisitieteam van Woonzorg Nederland naar mogelijkheden om turnkey nieuwe projecten af te nemen. Rond het Osdorpplein in Amsterdam Osdorp werkt de gemeente aan een herontwikkeling waarbij de bestaande bebouwing wordt verdicht. Wij realiseren hier naast ons al bestaande wooncentrum extra woningen en een ontmoetingsruimte. Er komt ook een nieuwe daktuin die wij samen met de zittende bewoners gaan inrichten. In Amsterdam Oost werken wij aan de sloop/nieuwbouw, eventueel in fases, van het bestaande verpleeghuis De Open Hof. Hier komt een nieuw verpleeghuis voor terug. Tevens verwachten wij hierbij rond 20 nieuwe zelfstandige woningen bij te bouwen, als toevoeging aan de al bestaande 36 woningen in dit complex.

In 2020 hebben wij het verduurzamingstraject voor Het Ravenstein in Amsterdam Zuidoost gestart. We gaan hier zonnepanelen installeren. Daarnaast hebben we gewerkt aan de verduurzaming van het laagbouwdeel van het Marius ten Catehof in Amsterdam Buitenveldert (totaal 312 appartementen). Dit wordt begin 2021 afgerond. De drie hoogbouwdelen worden, in combinatie met planmatig onderhoud, maar zeer beperkt verduurzaamd. Voor ingrijpender maatregelen was er geen meerderheid onder de bewoners van de hoogbouwdelen.

Bijzonderheden

In dit cluster werden we geconfronteerd met enkele bijzondere reacties op de eind 2020 geïnstalleerde schermen van Woonzorg Thuis TV. Deze werden met gemengde gevoelens ontvangen. Op sommige locaties zijn de bewoners uiterst positief. In andere complexen werden de schermen van de muur getrokken of op andere manieren gesaboteerd. Dit dwingt ons om de meerwaarde nog duidelijker te bewijzen. We hopen in dit verband dat ze ook worden gebruikt door de bewonerscommissies. Zij krijgen daar een cursus voor, al wordt dit niet overal gewaardeerd.

Al met al zijn de medewerkers in dit cluster bezig met veel nieuwe projecten, soms op voor Woonzorg Nederland nog onontgonnen terrein (zie De Stadsveteraan). Dit brengt veel nieuwe energie en dynamiek in het team, en brengt nieuwe kansen voor eigen ontwikkeling.