Cluster 6 – Zaanstreek & Midden Kennemerland en Kennemerland & Haarlemmermeer

Woonzorg in dit cluster

 

2020

2019

Aantal zelfstandige woningen

1.921

1.934

Aantal eenheden in zorgpanden

1.320

1.307

Aantal gemeenten waarin Woonzorg bezit heeft

12

12

De woningen in dit cluster liggen in de Zaanstreek en Kennemerland. De vraag is in het hele gebied groter dan het aanbod. Wij hebben hier daarom een forse groeiambitie. Het tekort aan collectieve woonvormen voor senioren en zorgvastgoed ligt echter per gemeente anders. De toenemende vraag, maar ook de veranderende financieringen in de zorg, vragen om nieuwe samenwerkingsvormen met zorg- en welzijnspartijen, gemeenten, collega-corporaties en ontwikkelaars. We hebben in 2020 een scherper beeld gekregen van onze investeringsagenda, maar ook van de complexen die op termijn in aanmerking komen voor verkoop omdat ze niet passend zijn voor onze doelgroep. Focusgemeenten in dit cluster zijn Haarlem, Haarlemmermeer en Zaanstad.

Woonzorg in het lokale speelveld

Wij hebben prestatieafspraken met tien van de twaalf gemeenten in dit cluster. Met twee gemeenten hebben wij geen prestatieafspraken, omdat ons bezit te klein is of omdat de gemeente daar niet in is geïnteresseerd. In de gemeente Waterland is het in 2020 niet gelukt nieuwe prestatieafspraken te maken; dit is verschoven naar 2021. We merken dat we in het algemeen veel actiever dan voorheen door gemeenten worden benaderd met de vraag of wij willen meedoen aan hun plannen op het gebied van woningbouw. Vroeger moesten we bij wijze van spreken ‘aan de deur rammelen’. Nu komen gemeenten naar ons toe.

Woonformules en de inclusieve wijk

Het overgrote deel van ons bezit in dit cluster valt onder formule G’oud; enkele complexen zijn G’oud Geregeld. Complexen die niet aan een formule kunnen voldoen door het gebrek aan een ontmoetingsruimte komen in beginsel in aanmerking voor verkoop aan een andere corporatie of voor woningruil, waarbij wij van een andere corporatie complexen overnemen die wel passend zijn voor onze doelgroep.

Het intramurale zorgpand Huis in de Duinen in Zandvoort is gesloopt in 2019. We hebben met de zorgpartij overeenstemming bereikt over nieuwbouw van een verpleeghuis, maar de voortgang liep in 2020 vertraging op door de besluitvorming bij de gemeente. We hopen de nieuwbouw in 2021 te kunnen starten. Intussen wonen de bewoners van het verpleeghuis in een tijdelijk gebouw op het terrein, waarin ook het restaurant ligt. Ook onze huurders van de zelfstandige woningen in dit complex kunnen hiervan gebruik maken.

Per 1 januari 2020 is het huurcontract tussen Zorggroep Reinalda en Woonzorg Nederland voor het Reinaldahuis in Haarlem verlengd met twintig jaar. Het gebouw herbergt 68 koopappartementen, 104 huurappartementen en 160 zorgplaatsen. De Zorggroep Reinalda huurt de 160 plaatsen voor verzorging, verpleging, revalidatie en palliatieve zorg. Andere zakelijke huurders in dit pand zijn een praktijk voor fysiotherapie en huisartsenpost. Een deel van het pand is in eigendom van de gemeente (bibliotheek) en een apotheek. In het Reinaldahuis huisvesten wij een Hofje van Auguste.

Aanjagen productie en verduurzaming

In 2020 hebben we scherper in beeld gekregen waar de mogelijkheden liggen om onze portefeuille uit te breiden. Die liggen vooral in verdichting op eigen locaties. In met name de gemeenten Zaanstad en Haarlemmermeer doen we serieus onderzoek naar een aantal verdichtingsprojecten. Ze verkeren echter nog in een voorbereidend stadium. In Monnickendam verduurzaamden wij ons complex Swaensborch (52 appartementen).

Bijzonderheden

In 2020 was er media-aandacht voor ons complex De Eijk in Hoofddorp. Bewoners vertelden op film hoe fijn zij het vinden om samen te wonen in een complex waar veel wordt georganiseerd. Ook werd een film gemaakt van de in dit complex wonende woongroep voor oudere migranten.

In het hierboven genoemde complex Swaensborch nam de bewonerscommissie in 2020 het initiatief om met sponsorgeld van lokale bedrijven de binnentuin opnieuw in te richten. Het complex heeft geen ontmoetingsruimte. In de binnentuin zijn daarom nieuwe paden, bankjes en pergola’s aangelegd en geplaatst, om een aangename plek te maken waar de bewoners elkaar in het voorjaar en de zomer kunnen ontmoeten.

Ten tijde van de corona-crisis hebben we gemerkt hoe belangrijk bewoners het vinden elkaar te ontmoeten, en hoe vervelend het dus is dat de ontmoetingsruimtes een aantal maanden gesloten bleven. We willen in 2021 nog meer dan voorheen proberen ook die mensen te bereiken die je niet ziet en die ook niet bellen, om hen een hart onder de riem te steken.