Cluster 8 – Arnhem & Achterhoek en Ede & Nijmegen

Woonzorg Nederland in dit cluster

Aantal zelfstandige woningen op 31-12-‘19

2.494

Aantal eenheden in zorgpanden op 31-12-‘19

655

Aantal gemeenten waarin Woonzorg bezit heeft

21

Tabel 31: portefeuille Woonzorg Nederland in cluster 8

Dit cluster bestrijkt een deel van Gelderland (Achterhoek, Arnhem, Nijmegen, Ede), Utrecht (Veenendaal) en Noord-Limburg (Mook). De vraag naar seniorenhuisvesting is overal groot en de leegstand bijzonder laag. In de steden is de woningmarkt gespannen; op het platteland is sprake van krimp maar slaat de vergrijzing harder toe. Ook hier is er veel vraag naar de woonformules van Woonzorg Nederland. Focusgemeenten in dit cluster zijn Arnhem, Doetinchem, Duiven, Renkum, Nijmegen, Veendendaal, Ede en Montferland.

Woonzorg Nederland in het lokale speelveld

Wij hebben met achttien van de twintig gemeenten prestatieafspraken gemaakt. In een aantal gemeenten zijn wij, veelal via een werkgroep wonen en zorg, aangehaakt bij de totstandkoming van de Woonvisie. Onze bewonersconsulenten werken in alle gemeenten goed samen met de wijk- en sociale teams. Het gaat dan vaak over het omgaan met overlastgevallen en meer in het algemeen het in stand houden van de leefbaarheid in complexen. In een enkel geval worden daarover afspraken gemaakt via de prestatieafspraken. Zo hebben we in één gemeente voor een bepaald complex vastgelegd dat er voorlopig geen nieuwe cliënten begeleid wonen worden geplaatst, omdat de leefbaarheid onder druk staat.

Het onderwerp seniorenhuisvesting leeft goed bij de gemeenten in dit cluster. Wij nemen in het lokale speelveld in het algemeen een goede positie in.

Woonformules en de inclusieve wijk

In 2019 leverden wij in Oosterbeek het complex Felixoord op. Dit is een woongemeenschap met 22 kleine appartementen in een bosachtige omgeving, bestemd voor vegetariërs. Felixoord is onderdeel van het vegetarische woonpark Ommershof. Wij verhuren hier ook een verpleeghuis waar alleen vegetariërs wonen. Daarmee hebben wij in Ommershof een combinatie van de woonformules Dorpsveteraan en Hofje van Augustus.

Wij verhuren al langer twee complexen met zelfstandige woningen die passen in onze formule G’oud Geregeld. In Waterrijk in Doetinchem en de Wilgenpas in Westervoort kunnen zorgbehoevende ouderen zelfstandig wonen, in een complex waar 24-uurszorg kan worden geleverd. Beide complexen hebben grote ontmoetingsruimtes waar veel activiteiten plaatsvinden, voor en door de bewoners. Zo wordt er iedere dag gekookt voor de bewoners; ook mensen uit de buurt kunnen mee-eten. De animo om in deze complexen te wonen, is bijzonder groot. We onderzoeken dan ook de mogelijkheden om de formule ook in andere complexen toe te passen. Voorwaarde is dan wel dat complexen ruimtes moeten hebben voor de aanwezigheid van een zorgpartij, bijvoorbeeld voor een 24-uurs (slaap)wacht. Dit is niet overal het geval.

In Ede boekten wij in nauwe samenwerking met de gemeente vooruitgang bij de voorgenomen herstructurering van het complex De Klinkenberg, een al jaren leegstand voormalig verzorgingshuis. Een ontwikkelaar gaat hier nieuwbouw realiseren. Wij nemen een aantal blokjes met zelfstandige appartementen af, hoogstwaarschijnlijk volgens de basisformule G’oud.

Integrale (vastgoed)sturing

De introductie van het regieteam heeft ook in dit cluster een grote toegevoegde waarde. Alle bijzondere investeringen en (nieuwe) projecten worden er besproken. In sommige gevallen leverde de inbreng van het regieteam direct verbeteringen op voor de huurders, zoals bij de verduurzaming van het complex Kronenburg. Deze verliep aanvankelijk niet naar tevredenheid van de huurders; er was onder meer onvrede over de geplaatste ramen en de werking daarvan. Het regieteam zette dit op de agenda en nodigde de bewonerscommissie, de bewonersconsulent en de projectleider uit voor overleg. De werkzaamheden in het complex werden daarna anders aangepakt. De bewoners voelden zich gehoord en werden veel tevredener over de verduurzaming.

Bijzonderheden

Woonzorg Nederland leverde in dit cluster in 2019 drie verduurzamingsprojecten op: Kronenburg in Arnhem, St. Barbara in Ede en Hollandia in Veenendaal. Het complex St. Barbara ging daarbij van het gas af en werd aangesloten op het warmtenet van Ede. In 2020 staan drie nieuwe complexen op het programma te worden verduurzaamd: IJsselwolde in Silvolde en de Jan Hovingflat en Aerenheem in Arnhem.

In het complex Sonnedach in Westervoort vernieuwden wij in 2019 de gangen en ontmoetingsruimte. De bewoners zorgden zelf voor de inrichting van de ruimte en bekostiging daarvan. Wij hoeven daarvoor geen bedrag meer op te nemen in de servicekosten, wat voor de bewoners een besparing oplevert. Ook in het complex Kronenburg zorgen de bewoners zelf voor een verlaging van de servicekosten. Er is een zeer actieve bewonerscommissie die allerlei taken uitvoert in de algemene ruimtes, zoals het vervangen van lampen en aanvegen van de vloer. Twee mooie voorbeelden van hoe een goede samenwerking met de bewoners tot besparingen op hun woonlasten leidt.

In het woonzorgcomplex Elim in Ochten slaagden wij er in 2019 in nieuwe huurders te vinden voor het leeggekomen dienstencentrum. We bleven verder in 2019 doorwerken aan het verbeteren van de brandveiligheid in onze complexen, onder meer door het maken van scootmobielruimtes om vluchtwegen vrij te houden. Het brandveiligheidsprogramma in dit cluster is inmiddels zo goed als afgerond.