Cluster 8 – Arnhem & Achterhoek en Ede & Nijmegen

Woonzorg in dit cluster

 

2020

2019

Aantal zelfstandige woningen

2.460

2.494

Aantal eenheden in zorgpanden

709

655

Aantal gemeenten waarin Woonzorg bezit heeft

20

21

Dit cluster bestrijkt een deel van Gelderland (Achterhoek, Arnhem, Nijmegen, Ede, Doetinchem), Utrecht (Veenendaal) en Noord-Limburg (Mook). We hebben hier zowel bezit in de steden als in de dorpen, met voorzieningen in de buurt en ontmoetingsruimtes waar veel wordt georganiseerd. Overal is de vraag naar seniorenhuisvesting groot en de leegstand in ons bezit minimaal. Dit geldt ook voor het platteland. Hier is weliswaar sprake van krimp van de bevolking, maar de vergrijzing slaat in de dorpen harder toe. Focusgemeenten in dit cluster zijn Arnhem, Doetinchem, Duiven, Renkum, Nijmegen, Veendendaal, Ede en Montferland.

Woonzorg in het lokale speelveld

Wij hebben met achttien van de twintig gemeenten meerjarige prestatieafspraken gemaakt. Jaarlijks zijn we met gemeenten in gesprek om deze afspraken te continueren of herijken. Een aantal gemeenten betrekt ons nadrukkelijk bij het opstellen van de Woonvisie. In het algemeen is het besef over het belang van goede seniorenhuisvesting in de gemeenten toegenomen en weten zij ons beter te vinden dan voorheen. Wij zoeken ook zelf de samenwerking met andere partijen voor nieuwe ontwikkelingen, maar ook voor nieuwe mogelijkheden in bestaande complexen.

Woonformules en de inclusieve wijk

Ruim twee derde van de complexen in dit cluster voldoet nu al aan de formule G’oud. Waar dit niet het geval is, bekijken we of de complexen alsnog een ontmoetingsruimte kunnen krijgen, in het gebouw zelf of in de naaste omgeving. We hebben verder een aantal complexen die vallen onder G’oud Geregeld. Voorbeelden zijn Waterrijk in Doetinchem en de Wilgenpas in Westervoort. Hier kunnen zorgbehoevende ouderen zelfstandig wonen, in een complex waar 24-uurszorg kan worden geleverd. Beide complexen hebben grote ontmoetingsruimtes waar veel activiteiten plaatsvinden, voor en door de bewoners. In Waterrijk komen kinderen van de tegenover liggende basisschool wekelijks op bezoek in de ontmoetingsruimte om spelletjes te spelen met de bewoners. Helaas is dit een groot deel van 2020 weggevallen wegens Covid-19.

In 2019 leverden wij in Oosterbeek het complex Felixoord op. Dit is een woongemeenschap met 22 kleine appartementen in een bosachtige omgeving, bestemd voor vegetariërs. Felixoord is onderdeel van het Vegetarisch Woonpark Ommershof. Wij verhuren hier ook een verpleeghuis waar alleen vegetariërs wonen. Daarmee hebben wij in het woonpark een combinatie van de woonformules Dorpsveteraan en Hofje van Auguste.

In Arnhem onderzoeken we met de gemeente de mogelijkheden om een ruimte in ons complex Kronenburg te verhuren aan de gemeente, die daar ontmoeting voor de buurt wil organiseren. Daarmee zou dit complex ook een wijkfunctie krijgen en kunnen groeien naar de formule Blokkerhuis.

Aanjagen productie en verduurzaming

We willen onze portefeuille in dit cluster de komende jaren uitbreiden. Dat kan zowel via nieuwbouw als acquisities. Dit is een langdurig proces dat niet in een jaar is gerealiseerd, maar krijgt in 2021 wel onze focus. Eind 2020 bereikten we overeenstemming met zorgpartij Saamborch over de nieuwbouw van 25 appartementen met 24-uurszorg in Doetinchem. Dit project wordt in zijn geheel gehuurd door Saamborch die aan de bewoners zorg levert.

Wij verduurzaamden de Jan Hovingflat en Kronenburg in Arnhem. De Jan Hovingflat is daarbij aangesloten op de stadsverwarming. Ook rondden we de verduurzaming af van de complexen Hollandia Staete in Veenendaal en St. Barbara in Ede. IJsselwolde in Silvolde en de Jan Hovingflat kregen beide een nieuwe entree. In 2021 volgt de verduurzaming van De Hoge Kraats in Ede en Aerenheem in Arnhem.

Bijzonderheden

In de Jan Hovingflat, De Kastanjehof in Westervoort en bij Den Timpen in Winterswijk realiseerden we in 2020 een scootmobiel- en fietsenstalling. We maakten de complexen Doorwertsche Bos in Doorwerth en Duvestaete in Duiven brandveilig. Eveneens in het kader van de veiligheid stapten we in twee complexen (De Ent in Didam en St. Jozef in Lent) over van intercom naar videofoon. Projecten brandveiligheid die we in 2020 wegens Covid-19 niet konden uitvoeren, willen we in 2021 oppakken. Verder willen we dit jaar in het complex Halfwegen in Duiven een uitbreiding realiseren voor het veilig stallen van scootmobielen.

Het jaar 2020 stond uiteraard in het teken van Covid-19. Het was mooi om te zien hoe met name in het voorjaar allerlei lokale initiatieven opkwamen om bewoners een hart onder de riem te steken, van het bezorgen van bloemen tot muzikale serenades en gymnastieklessen vanaf het grasveld waar bewoners op hun balkon aan mee konden doen. Onze bewonersconsulenten hebben hun beste beentje voorgezet om in 2020 het verhuurproces met inspecties en bezichtigingen zo veilig mogelijk door te laten gaan en om een luisterend oor te bieden aan de bewoners. Daar zijn we trots op.