Algemeen

De financiële doelstellingen van Woonzorg Nederland over 2019 waren gericht op:

  • beschikbaarheid van voldoende financiële middelen voor de betaalbaarheid van onze woningen voor de doelgroep;

  • het op peil houden, en verder verbeteren, van ons bezit door het uitvoeren van onderhoud, renovatie en duurzaamheidsmaatregelen;

  • bijdragen aan verruiming van het aanbod voor senioren en zorgbehoevenden.

Deze doelstelling vloeiden voort uit de visie en strategie uit het ondernemingsplan.