Financieringsbeleid 

De totale leningenportefeuille van circa € 1,84 miljard heeft ultimo 2020 een gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet van 3,00% (2019: 3,12%). Op basis van de huidige rentecurve is de duration – de gewogen gemiddelde looptijd van de uitgaande kasstromen van de leningenportefeuille (inclusief rentederivaten) – per ultimo 2020 13,5 jaar (2019: 12,6 jaar). Conform vastgesteld beleid werkt Woonzorg Nederland niet met open financieringsposities. We trekken pas financiering aan nadat is vastgesteld dat de liquiditeitsprognose op korte termijn een financieringsbehoefte aangeeft. In 2020 is voor circa € 97 miljoen aan nieuwe leningen aangetrokken, terwijl circa € 77 miljoen is afgelost.