Fiscale ontwikkelingen 

Vennootschapsbelasting 

Per 1 januari 2012 is Woonzorg Nederland integraal belastingplichtig geworden voor de vennootschapsbelasting. De fiscale positie in de jaarrekening 2020 is opgesteld op basis van de Vaststellingsovereenkomst die Woonzorg Nederland op 1 oktober 2014 heeft ondertekend. In 2020 zijn de aangiften tot en met 2016 definitief vastgesteld. De aangifte 2017 is ingediend en de definitieve aanslag daarover wordt op korte termijn verwacht. Ook heeft Woonzorg Nederland in 2020 met de Belastingdienst een aantal afspraken gemaakt over de verwerkingswijze in de aangiftes 2017 tot en met 2021. Deze afspraken zijn vastgelegd in een Vaststellingsovereenkomst (VSO 2017-2021).

Omzetbelasting 

We hebben stappen gezet in de inbedding van structurele maatregelen van Administratieve Organisatie/Interne Controle om de btw-compliance meer zichtbaar te borgen. Dit gebeurt op basis van de resultaten van een uitgebreide interne controle. De suppleties voor 2017 en 2018 zijn ingediend en door de Belastingdienst afgewikkeld. De suppletie voor 2019 is ingediend en in behandeling. De verwachting is dat alle oude jaren (t/m 2020) dit jaar worden afgewikkeld.

Loonbelasting

Rondom de loonbelasting is in 2020 extra inzet geweest ten aanzien van de werkkostenregeling. Het proces is verbeterd en hiermee beter verankerd in de organisatie. Verder is ten aanzien van de Loonbelasting is in 2020 een quickscan uitgevoerd door Deloitte. De uitkomst is dat dit niet tot materiële risico’s leidt. We gaan met deze focus punten gericht aan de slag komende periode.

Overige belastingen en heffingen 

De Verhuurderheffing is als standaardlast opgenomen in de cijfers op basis van de wettelijke tarieven. In 2020 is geen saneringsheffing geheven.