Fiscale ontwikkelingen

Vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2012 is Woonzorg Nederland integraal belastingplichtig geworden voor de vennootschapsbelasting. De fiscale positie in de jaarrekening 2019 is vastgesteld op basis van de Vaststellingsovereenkomst die Woonzorg Nederland op 1 oktober 2014 heeft ondertekend. In 2019 zijn de aangiften tot en met 2016 definitief vastgesteld. De definitieve aanslag over 2017 wordt op korte termijn verwacht. Ook heeft Woonzorg Nederland met de Belastingdienst overeenstemming bereikt over de waardering van bepaalde activa op de fiscale openingsbalans.

Omzetbelasting

We hebben stappen gemaakt ten aanzien van de inbedding van structurele maatregelen van Administratieve Organisatie/Interne Controle om de btw-compliance meer zichtbaar te borgen. Dit gebeurt op basis van de resultaten van een uitgebreide interne controle op de toepassing van de BTW wet- en regelgeving over 2015 en 2016 en de steekproeven over de jaren 2017 en 2018. Ten aanzien van de jaren 2017 en 2018 zijn wij nog in de afwikkelingsfase met de Belastingdienst, waarbij wij willen opmerken dat de suppletie over het jaar 2017 is ingediend. De verwachting is dat wij dit proces in 2020 zullen afronden.

Overige belastingen en heffingen

De verhuurderheffing is als standaard last opgenomen in de cijfers op basis van de wettelijke tarieven. In 2019 is geen saneringsheffing geheven.