Toelichting op de aard van niet DAEB activiteiten

Stichting Woonzorg Nederland bezit de volgende niet DAEB verhuureenheden:

Niet DAEB activiteiten

Aantal VHE 2019

Aantal VHE 2018

Bedrijfs Onroerend Goed in exploitatie

230

191

Geliberaliseerde huurwoningen in exploitatie

1.074

1.044

Sociale huurwoningen in exploitatie

237

237

Totaal

1.541

1.472