Toelichting op de aard van niet DAEB activiteiten

Woonzorg Nederland bezit de volgende niet DAEB verhuureenheden:

Niet DAEB activiteiten

Aantal VHE 2020

Aantal VHE 2019

Bedrijfs Onroerend Goed in exploitatie

267

230

Huurwoningen in exploitatie

1.296

1.311

Parkeergelegenheden in exploitatie

2.657

2.790

Projectontwikkeling koopwoningen in aanbouw

10

0

Totaal

4.230

4.331