Vergelijking met voorgaand jaar

In 2020 heeft een stelselwijziging plaatsgevonden. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn behoudens deze stelselwijziging ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Verder heeft een juridische fusie en presentatiewijziging plaatsgevonden, zie hiervoor de betreffende paragrafen onder de het hoofdstuk “Grondslagen van waardering”.