Tevreden klanten 

Wij bieden de bewoners van onze zelfstandige woningen een ‘thuis’, waarin zij zo lang mogelijk vitaal blijven en zelf de regie voeren over hun leven. Thuis betekent eigen, veilig en vertrouwd.

Lees meer arrow Tevreden klanten 

Betaalbaarheid

Onze woningen zijn betaalbaar voor onze bewoners. Dit betekent dat onze zelfstandige woningen behoren tot de huurklassen waarvan onze bewoners afhankelijk zijn. Wij streven ernaar dat onze voorraad naar huurklassen een afspiegeling is van de vraag.

Lees meer arrow Betaalbaarheid

Beschikbaarheid

We nemen onze verantwoordelijkheid in het voldoen aan de groeiende vraag naar (betaalbare) geschikte huurwoningen voor ouderen en zorgbehoevenden.

Lees meer arrow Beschikbaarheid

Kwaliteit en duurzaamheid

De basis is een goed onderhouden woning. Uitgangspunt is dat al onze gebouwen een conditiescore van 3 of hoger hebben. Onze gebouwen en woningen zijn toegankelijk voor mensen met een rollator en grotendeels ook voor mensen in een rolstoel.

Lees meer arrow Kwaliteit en duurzaamheid

Samen zelfstandig wonen met een plus

De seniorenhuisvesting in Nederland op een hoger plan brengen, samen met partners in wonen, zorg- en dienstverlening. Dat is onze ambitie. Dat doen wij door aanbod te creëren waarin mensen samen zelfstandig kunnen wonen met een plus.

Lees meer arrow Samen zelfstandig wonen met een plus

Doorkijk naar 2020 (en verder)

In 2019 is de maatschappij om ons heen veranderd. Dat heeft ook gevolgen voor de maatschappelijke opdracht die wij in de komende jaren hebben te realiseren.

Lees meer arrow Doorkijk naar 2020 (en verder)