Ondertekening van de jaarrekening

Amstelveen, 28 april 2020

Raad van Bestuur

De heer C.B. van Boven

Bestuurder, CEO

De heer A.C. Pureveen RA

Bestuurder, CFO

Raad van Commissarissen

De heer R. Steenbeek

Voorzitter RvC 

Mevrouw M.A.E. van der Waal

Lid RvC

Mevrouw K. Bisschop 

Lid RvC 

De heer L.C. van de Kieft

Lid RvC

De heer B. B. Schneiders

Lid RvC