Voorraden

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

 

31-12-2019

31-12-2018

Voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop

2.664

3.843

Overige voorraden - voorraad grondposities

4.227

4.255

Totaal

6.891

8.098

Voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop

De voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop betreft bestaand vastgoed. De voorraad bestaat met name uit een aantal leegstaande intramurale complexen bestemd voor de verkoop.