Gebeurtenissen na balansdatum

Ruiltransactie Mooiland

Stichting Woonzorg Nederland heeft in 2019 overeenstemming bereikt met collega corporatie Stichting Mooiland (hierna: Mooiland) over een ruiltransactie. Mooiland koopt de verhuureenheden van een aantal complexen in Den Bosch en Oss (683 verhuureenheden). Stichting Woonzorg Nederland koopt de verhuureenheden van Mooiland in Pijnacker en 1 complex in Amersfoort (405 eenheden). De economische levering heeft plaatsgevonden op 31 december 2019 en de juridische levering op 8 april 2020. Stichting Woonzorg Nederland en Mooiland hebben ten behoeve van de exploitatie van elkaars complexen een beheerovereenkomst afgesloten tot de periode van juridische overdracht. Voor het complex in Pijnacker zal deze naar verwachting tot begin 2021 doorlopen.

De aankoop en verkoop zijn op basis van de economische levering verwerkt in de vastgoedbeleggingen. De aankoop betreft € 65,6 miljoen van het totaal aan investeringen van  €  66,8 miljoen. De verkoop betreft € 60,7 miljoen van het totaal aan desinvesteringen van € 74,9 miljoen.

Coronavirus

In maart 2020 heeft Nederland en grote delen van Europa te kampen met de gevolgen van het Coronavirus. Tot en met heden kan Stichting Woonzorg Nederland haar dagelijkse activiteiten, namelijk het verhuren van betaalbare huisvesting aan ouderen en mensen met een zorgvraag, regulier voortzetten rekening houdende met de maatregelen die noodzakelijk zijn de verspreiding van het Coronavirus (waar mogelijk) te beperken.

De economische effecten van het Coronavirus zullen waarschijnlijk van invloed zijn op de toekomstige waardeontwikkeling van het vastgoed in exploitatie en het betalingsgedrag van onze huurders. Hiernaast zullen de Corona-effecten mogelijk een (vertragend) effect hebben op toekomstige renovatie- en transformatieprojecten en onderhoudsactiviteiten. Door de aanwezige financiële buffers verwacht Stichting Woonzorg Nederland de kernactiviteiten de komende periode regulier te kunnen voortzetten.