Netto resultaat overige activiteiten

Opbrengst overige activiteiten

 

2019

2018

Opbrengst VvE beheer

254

247

Opbrengt zendmasten

693

692

Overige opbrengsten

1.065

486

Totaal

2.012

1.424

Kosten overige activiteiten

 

2019

2018

Personeelskosten

234

2.511

Overige bedrijfslasten

69

1.109

Totaal

303

3.620

De daling wordt verklaard door een herrubricering van de indirect toe te rekenen kosten. In de jaarrekening 2019 worden kosten AK dekking toegerekend aan overige waardeveranderingen die in 2018 als kosten overige activiteiten zijn verantwoord.