Netto resultaat overige activiteiten

Opbrengst overige activiteiten

(x € 1.000)

2020

2019

Opbrengst VvE beheer

257

254

Opbrengt zendmasten

667

693

Overige opbrengsten

1.070

1.065

Totaal

1.994

2.012

Kosten overige activiteiten

(x € 1.000)

2020

2019

Personeelskosten

232

234

Overige bedrijfslasten

76

69

Totaal

308

303