Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

 

2019

2018

Opbrengst verkoop bestaand voorraad vastgoed

1.475

7.298

Opbrengst verkoop voorraad grondposities

479

3.184

Subtotaal opbrengst verkoop voorraad

1.954

10.482

Boekwaarde verkoop voorraad

-1.207

-7.709

Verkoopkosten

-206

-63

Totaal netto resultaat

540

2.710