Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

 

2019

2018

Dotatie voorziening onrendabele investeringen

-60.813

-33.000

Afboeking vastgoed in ontwikkeling

35.343

-588

Toegerekende financieringskosten

767

306

Toegerekende organisatiekosten

-4.185

0

Overig

1.754

899

Totaal

-27.135

-32.384

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

 

2019

2018

Mutatie actuele waarde DAEB vastgoed in exploitatie

239.120

343.536

Schattingswijziging DAEB vastgoed in exploitatie

0

99.240

Schattingswijziging niet-DAEB vastgoed in exploitatie

0

-19.401

Mutatie actuele waarde niet- DAEB vastgoed in exploitatie

23.808

30.014

 

262.927

453.389

Ontvangen boekwaarden intramurale complexen

0

1.045

Totaal

262.927

454.434

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop

 

2019

2018

Afwaardering voorraad vastgoed bestemd voor verkoop

0

-35

Afwaardering voorraad grondposities

0

0

Totaal

0

-35