Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

(x € 1.000)

2020

2019

Dekking AK vastgoedprojecten

3.572

1.754

Afboeking vastgoed in ontwikkeling

3.955

35.343

Geactiveerde rente vastgoed in ontwikkeling

1.573

767

Toegerekende organisatiekosten

-4.074

-4.185

Dotatie voorziening onrendabele investeringen

-39.205

-60.813

Totaal

-34.179

-27.135

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

(x € 1.000)

2020

2019

Mutatie actuele waarde DAEB vastgoed in exploitatie

224.131

239.120

Mutatie actuele waarde niet- DAEB vastgoed in exploitatie

15.278

23.808

 

239.409

262.927

Ontvangen boekwaarden intramurale complexen

864

0

Totaal

240.273

262.927

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop

(x € 1.000)

2020

2019

Afwaardering voorraad grondposities

-311

0

Totaal

-311

0