Dankwoord en slotverklaring

De raad van commissarissen bedankt het bestuur en alle medewerkers van Woonzorg Nederland voor hun inzet in 2020. Mede vanwege Covid-19 was het een bijzonder jaar waarin de werkwijze aangepast moest worden en het thuiswerken al dan niet in combinatie met de zorg voor kinderen en/of familie een grote druk legde op eenieder.

De raad van commissarissen van Woonzorg Nederland heeft kennisgenomen van het door het Bestuur opgestelde jaarverslag 2020 met de daarin opgenomen jaarrekening. BDO heeft de jaarrekening gecontroleerd en voorzien van een controleverklaring. De raad van commissarissen heeft het jaarverslag goedgekeurd:

De heer Roel Steenbeek

Mevrouw Karin Bisschop

Mevrouw Marieke van der Waal

De heer René van de Kieft

De heer Bernt Schneiders

Amstelveen, 3 juni 2021