Dankwoord en slotverklaring

De raad van commissarissen bedankt het bestuur en alle medewerkers van Woonzorg Nederland voor hun inzet in 2019.

De raad van commissarissen van Woonzorg Nederland heeft kennisgenomen van het door het bestuur opgestelde jaarverslag 2019 met de daarin opgenomen jaarrekening. BDO heeft de jaarrekening gecontroleerd en voorzien van een controleverklaring. De raad van commissarissen heeft het jaarverslag goedgekeurd:

De heer Roel Steenbeek

Mevrouw Karin Bisschop

Mevrouw Marieke van der Waal

De heer René van de Kieft

De heer Bernt Schneiders

Amstelveen, dinsdag 28 april 2020