onze missie

Woonzorg Nederland is de grootste landelijke speler in de seniorenhuisvesting. Wij richten ons specifiek op de huisvesting van ouderen en mensen met een zorgvraag. Onze belangrijkste doelgroep zijn mensen boven de pensioengerechtigde leeftijd die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.

vijf centrale ambities

  • realiseren van onze maatschappelijke opdracht

  • verbeteren van de interne processen en doorzetten van de organisatieontwikkeling

  • werken aan de cultuur en het gedrag binnen de organisatie

  • vormen van strategische allianties om zo de seniorenhuisvesting op een hoger plan te kunnen brengen

  • innovatie en het realiseren van het duurzaamheidsprogramma

Beloften voor de toekomst

Voor u ligt het jaarverslag van Woonzorg Nederland over 2019. Wij zijn de grootste landelijke speler in de seniorenhuisvesting. Met ons bezit van bijna 43.000 wooneenheden (zelfstandig en intramuraal) huisvesten we bijna 5% van de 65-plussers in Nederland. We zijn actief in meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten en hebben ongeveer 10% van de zorggebouwen in bezit. Met deze prominente positie zien wij het als onze maatschappelijke plicht om de seniorenhuisvesting in Nederland op een hoger plan te tillen.

Cluster 1
Dommel & Maas en Meierij & Rivierenland

Het cluster ligt in Limburg en Oost-Brabant. Een deel van ons bezit ligt hier in de centra van steden als 's-Hertogenbosch, Heerlen, Maastricht en Roermond. Een ander deel staat in dorpen, waar wij vaak een belangrijke seniorenhuisvester zijn.

Cluster 2
AA & Merwede en Scheldestromen

Dit cluster ligt in Zeeland en West-Brabant. In 2018 is het bezit in dit gebied gegroeid met 394 zelfstandige appartementen uit de Sunstone-portefeuille. Woonzorg Nederland gaat de negen complexen bestemmen voor 55-plussers.

Cluster 3
Rijnmond, Lek & IJsel en Hofstad

Cluster 3 ligt in de Randstad en bevat de regio's Haaglanden en Rijnmond en een aantal gemeenten in het Groene Hart zoals Krimpenerwaard en Zederik. In de regio Rijnmond is het overbrengen van het aanbieden van woningen naar Woonnet Rijnmond in 2018 voltooid. Dit betreft complexen met zelfstandige woningen van Woonzorg Nederland in deze regio.

Allianties

Wij werken lokaal en regionaal samen  met college-corporaties, aanbieders van zorg en diensten, politie, brandweer en vrijwilligersorganisaties.