Onze maatschappelijke waarde

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022

Onze maatschappelijke waarde

Onze belofte

Kleur geven aan wonen voor senioren

Inhoud geven aan unieke positie

Steeds beter in staat ambities waar te maken

Woonzorg Nederland heeft een grote maat­schappe­lijke verantwoordelijkheid om inhoud te geven aan haar unieke positie op het snijvlak van drie grote opgaven: de woon-, zorg- en klimaatopgave. Als grote landelijke speler kunnen wij bovendien op lokaal niveau extra toegevoegde waarde leveren. Onze organisatie is steeds beter in staat om de ambities in de drie opgaven waar te maken, al moeten we nog de nodige stappen zetten en werken aan onze uitdagingen.

Lees het interview
“Unieke positie op snijvlak woon-, zorg- en klimaatopgave.”

Cees van Boven en Arnold Pureveen

Profiel

Onze huurders*
46% – 54%

Man – Vrouw

20%

Jonger dan 65 jaar

55%

Ouder dan 75 jaar

75%

Woont alleen

* Dit betreft het profiel van onze huurders van zelfstandige woningen
(niet zijnde intramurale complexen).

28.092

Woningen
(zelfstandig en onzelfstandig)

12.677

Intramurale eenheden

159

Gemeenten

112

Gemeenten met
prestatie-afspraken

10%

Van het zorgvastgoed
in Nederland in bezit

30%

Van de zorgpartijen in Nederland
verhuren we aan

Profiel

Onze huurders*
46% – 54%

Man – Vrouw

20%

Jonger dan 65 jaar

55%

Ouder dan 75 jaar

75%

Woont alleen

28.092

Woningen (zelfstandig en onzelfstandig)

12.677

Intramurale eenheden

159

Gemeenten

112

Gemeenten met prestatie-afspraken

10%

Van het zorgvastgoed in Nederland in bezit

30%

Van de zorgpartijen in Nederland verhuren we aan

* Dit betreft het profiel van onze huurders van zelfstandige woningen (niet zijnde intramurale complexen).

Onze bouwblokken

Op welke gebieden leveren wij maatschappelijke waarde? In dit jaarverslag hanteren we hiervoor zeven bouwblokken.

Hiermee laten we zien wat we kunnen betekenen c.q. welke waarde we kunnen toevoegen voor onze zelfstandige en zakelijke huurders en de medewerkers van Woonzorg Nederland en de (zorg)organisaties die in onze gebouwen werken, nu en in de toekomst. Met de zeven bouwblokken volgen we de indeling in de herijkte ondernemingsvisie 2023-2026.

Lees meer
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

Lees meer over onze visie, missie en profiel:

Onze werkgebieden

Lees meer

Downloads

Lees het jaarverslag online
Download het jaarverslag
Download de jaarrekening