onze missie

Woonzorg Nederland is de grootste landelijke speler in de seniorenhuisvesting. Wij richten ons specifiek op de huisvesting van ouderen en mensen met een zorgvraag. Onze belangrijkste doelgroep zijn mensen boven de pensioengerechtigde leeftijd die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.

vijf centrale ambities

  • realiseren van onze maatschappelijke opdracht

  • verbeteren van de interne processen en doorzetten van de organisatieontwikkeling

  • werken aan de cultuur en het gedrag binnen de organisatie

  • vormen van strategische allianties om zo de seniorenhuisvesting op een hoger plan te kunnen brengen

  • innovatie en het realiseren van het duurzaamheidsprogramma

Beloften voor de toekomst

Dit is het jaarverslag van Woonzorg Nederland over 2020. Wij zijn de grootste landelijke speler in de seniorenhuisvesting. Met ons bezit van ruim 43.000 wooneenheden (zelfstandig en intramuraal) huisvesten we zo’n 5% van de 65-plussers in de sociale huur in Nederland. We zijn actief in 166 Nederlandse gemeenten en hebben ongeveer 10% van de zorggebouwen in bezit. Met deze prominente positie zien wij het als onze maatschappelijke plicht om de seniorenhuisvesting in Nederland op een hoger plan te tillen samen met wonen, zorg en dienstverlening.