Slide 1

Onze maat­schappelijke
waarde

Jaarverslag 2021

Slide 1

Onze
maatschappelijke
waarde

Jaarverslag 2021

Onze belofte

Wij willen het leven van senioren betekenisvol verbeteren

Samen werken aan de grote crises van deze tijd

Van ‘klaar mee’ naar ‘klaar voor’

Woonzorg Nederland beweegt zich op het snijvlak van de drie grote crises van deze tijd: de woon-, zorg en klimaatcrisis. Wij kunnen hierin van grote maatschappelijke betekenis zijn. We zijn daar klaar voor, maar hebben nog stappen te zetten.

Lees het interview

Profiel

Woningen
(zelfstandig en onzelfstandig)

29.297

Intramurale eenheden

12.669

Complexen

300

Zorglocaties

160

Gemeenten

177 (ca. 50% NL)

Gemeenten met
prestatie­afspraken

135 (80%)

Focusgemeenten

51 (ca. 30%)

Focusgemeenten met prestatie­afspraken

46 (90%)

Hoe wij waarde toevoegen

Bij de waardepijlers leggen we het accent op wat we kunnen betekenen voor onze huurders (zelfstandig en zakelijk), nu en in de toekomst. Wij verwachten zo aan onze verschillende stakeholders meer relevante informatie te kunnen verstrekken, afgeleid van onze maatschappelijke doelen en hierop gebaseerde activiteiten en concrete resultaten.

Bekijk het waardecreatiemodel

Werkgebieden

Ga naar onze werkgebieden

Onze impact

Downloads

Lees het jaarverslag online
Download het jaarverslag
Download de jaarrekening
Download werkgebieden